Necesitatea unei astfel de zile a apărut în urma răspândirii largi a corupţiei la nivel global. Prima definiţie generală a corupției este cea dată de Transparency International, care o consideră a fi folosirea abuzivă a puterii încredinţate, fie în sectorul public, fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Convenţia Naţiunilor Unite a dus asta cu un pas mai departe, definind corupţia ca abuzul de putere săvârşit în scopul obţinerii unui profit personal, direct sau indi-rect, pentru sine sau pentru altul, în sectorul public sau în sectorul privat. Corupţia subminează democraţia, creează instabilitate în cadrul guvernelor, şi împinge ţările înapoi din punct de vedere economic. Ea apare în diverse forme, cum ar fi mita, încălcarea legii fără su-porta consecinţele într-un mod echitabil, modificarea injustă a proceselor şi rezultatelor electorale, şi muşamalizarea greşelilor sau reducerea la tăcere a avertizorilor de integritate (cei care semnalează cazuri de corupţie, în speranţa că se va face dreptate).

Rolul Zilei Internaţionale Antico-rupţie este de a mări gradul de conştientizare al corupţiei de către cetăţeni şi de a câştiga sprijinul acestora în com-baterea acesteia. Această zi este un moment propice pentru ca liderii politici, guvernele, instituţiile legale şi grupurile de lobby să îşi unească eforturile în lupta împotriva corupţiei. De obicei, în această zi se desfăşoară evenimente menite să implice publicul în combaterea corupţiei în cadrul comunităţilor din care fac parte, cum ar fi discursuri, dezbateri, concursuri de esee, piese de teatru, răspândirea de postere, pliante şi alte materiale promoţionale, şi cere-monii de recunoaştere a persoanelor şi proiectelor care s-au remarcat prin eforturile lor împotriva corupţiei.

Descarcare