Dreptatea este unul din principiile fundamentale ale oricărei societăţi. În general, atunci când vorbim despre dreptate, avem în minte dreptatea ca virtute morală, adică atunci când considerăm că un om este drept sau dreptatea socială, considerată de unii filosofi a fi virtutea primară a instituţiilor sociale. Surprinzător pentru un concept atât de larg răspândit şi cunoscut de toţi, nu există un consens cu privire la înţelesul său exact. Există multe variante, în funcţie de contextul cultural, social şi istoric. Unele dintre acestea nici măcar nu consideră dreptatea ca fiind o virtute. În esenţă, dreptatea se referă la modul în care un individ este tratat de ceilalţi indivizi sau de societate în general.

Trebuie observat că, atunci când este asociată cu justiţia, dreptatea se referă la respectarea legilor şi a normelor scrise. Alte noţiuni cu care este asociată, sunt cele de egalitate, echitate, libertate, democraţie şi, mai recent, corectitudine. Dreptatea este un principiu accesibil tuturor, indiferent de etnie, situaţie socială sau vârstă. Dacă se comite o nedreptate, nu contează dacă cel ce a comis-o este extrem de bogat şi victima este extrem de săracă sau viceversa .Sancţiunea trebuie să fie aceeaşi pentru amândoi vinovaţii.

 

Descarcare