English

Managementul stakeholderilor


Stakeholder = orice individ sau grup de indivizi care poate să afecteze sau poate fi afectat de către acţiunile unei organizaţii sau de către atingerea obiectivelor acesteia.

MANAGEMENTUL STAKEHOLDERILOR

English

Drepturile omului


Drepturile omului = drepturi fundamentale şi inalienabile la care o persoană are în mod inerent dreptul din simplul motiv că este o ființă umană.

English

Coruptia in cadrul sistemului sanitar


Corupţia în cadrul sistemului sanitar

Sistem sanitar = o formă de organizare compusă din oameni, instituţii şi resurse cu scopul de a asigura serviciile medicale necesare pentru acoperirea nevoilor medicale ale populaţiei unui stat.

English

Economia sociala


Economia clasică conţine două sectoare: sectorul public guvernamental şi sectorul privat de business. Pe lângă aceste două sectoare mai există şi un al treilea sector, nici public, nici privat: aşa-numita economie socială.

English

Conceptul de "revolving door" I


Fenomenul “ușii batante”, sau “revolving door”, afectează negativ majoritatea ţărilor, fiind raspândit în toate regiunile globului. De aceea, în ultima vreme se vorbeşte mult despre ce se poate face pentru a reduce sau chiar elimina acest fenomen.

English

Conceptul de "revolving door" II


Bineînţeles, fenomenul „revolving door” afectează şi România. El este reglementat în principal prin prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

English

Pages