English

Persoane expuse financiar


Spre deosebire de persoanele expuse politic, nu există nici o definiţie oficială a persoanelor expuse financiar. În general, legea nu menţionează nimic

English

Trafic de influenta


Traficul de influenţă este o infracţiune de corupţie care constă în pretinderea de bani sau alte foloase de la o persoană de către o altă persoană care are influenţă sau lasă să creadă că are influenţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu.

English

Diferenta intre mita si trafic de influenta


Luarea de mită este acceptarea de bani sau alte bunuri pentru luarea unei decizii sau îndeplinirea unei atribuţii de serviciu, pe care cineva o are în favoarea celui ce a dat mita.

English

Pages