Etica este o ramură a filosofiei care încearcă să răspundă la întrebarea ce înseamnă un comportament moral. Ea încearcă să ne arate care sunt drepturile şi responsabilităţile noastre morale, cum să decidem ce e bine şi ce e rău, şi, în general, cum să avem o viaţă mai bună prin adoptarea unui comportament moral. Ea îşi extrage principiile din diverse religii, culturi şi filosofii din toată lumea.

Etica poate fi împărţită în trei mari categorii: meta-etica, care se ocupă cu natura judecăţilor morale şi originile şi înţelesul principiilor morale; etica normativă, al cărei obiect este conţinutul judecăţilor morale şi determinarea de mijloace practice prin care să se poată decide ce e bine şi ce e rău din punct de vedere moral; şi, nu în ultimul rând, etica aplicată, al cărei scop este a de-termina cum se poate ajunge la rezultate morale în anumite situaţii (ex.: avortul, eutanasia, drepturile animalelor etc.).

În cadrul acestor categorii generale pot fi identificate la rândul lor mai multe subcategori: etica normativă, etica virtuţilor (ex.: stoicism, hedonism, epicureanism etc.), etica modernă (ex.: utilitarism, consecinţionism, egoismul etic etc.), etica postmodernă (ex.: antihumanism, post-structuralism, etica maşinilor etc.), etica aplicată (ex.: etica relaţională, etica militară, etica în afaceri etc.), psihologia morală, etica evoluţionistă şi etica descriptivă.

Descarca