Spre deosebire de persoanele expuse politic, nu există nici o definiţie oficială a persoanelor expuse financiar. În general, legea nu menţionează nimic

În esenţă, o persoană expusă financiar este echivalentul în domeniul privat al unei persoane expuse politic. Cu alte cuvinte, persoanele expuse financiar sunt acele persoane care ocupă poziţii importante, cum ar fi director executiv sau membru de consiliu director, în cadrul marilor companiilor şi corporaţii private. După cum au demonstrat diversele scandaluri în domeniu, activităţile de corupţie, în special mita şi spălarea de bani, generează un risc financiar real pentru operaţiunile şi reputaţia companiei în cauză.

Din această cauză, diverse consorţii bancare sunt de părere că persoanele expuse financiar ar trebui să fie supuse unei politici speciale de cunoaştere a clientului, aşa cum se întâmplă în cazul persoanelor expuse politic.

 

 

Descarca