Advocacy” este denumirea dată unui proces politic efectuat de către un individ sau de către un grup de indivizi care are ca scop influenţarea deciziilor de adoptare a politicilor publice şi de alocare a resurselor în cadrul sistemelor şi instituţiilor politice, economice şi soci-ale.  Activităţile  de  advocacy  pot  aveamotive morale, etice sau religioase, sau pot fi motivate pus şi simplu de proteja-rea unor bunuri de interes public. Activităţile de advocacy includ, printre altele, campanii mass-media, discursuri şi dezbateri publice, şi cercetări şi sondaje pe anumite teme. Activitatea grupurilor de advocacy nu este limitată la influenţarea deciziilor şi politicilor din ţara de origine -  organizaţii precum World Advocacy şi Advocacy Institute se ocupă cu activităţi de advocacy la nivel transnaţional şi internaţional.

“Lobby” este denumirea dată unei forme de advocacy în care persoa-na sau grupul de lobby intră în contact direct cu legiuitorii pentru a influenţa poziţia acestora în legătură cu diverse chestiuni importante (lobby direct) sau face apel la opinia publică pentru a lua atitudine în faţa organelor legislative cu privire la un anume subiect (grassroots lobbying). Din cauza potenţialului de corupţie inerent activităţilor de lobby, majoritatea guvernelor limitează activi-tăţile grupurilor organizate de lobby prin intermediul legii. În general, lobby-ul nu este privit cu ochi foarte buni, existând teama ca grupurile de lobby, în special cele bine finanţate, să influenţeze situa-ţiile în favoarea celor ce au mai mult de câştigat (în special financiar) de pe urma acestora şi nu în favoarea celor ce au dreptate din punct de vedere moral.De altfel, există chiar şi persoane care practică lobby profesionist, desfăşurând activităţi de lobby în sprijinul intereselor persoanelor sau organizaţiilor care le angajează.

Descarca