English

Conventia UE privind lupta impotriva coruptiei


Convenţia Uniunii Europene cu privire la lupta împotriva corupţiei ce implică oficiali ai comunităţilor europene sau ai statelor membre este o convenţie cheie pentru lupta împotriva corupţiei în Europa.

English

CSR


Responsabilitatea socială a companiilor, cunoscută şi sub denumirea de CSR, este modalitatea prin care companiile integrează problemele sociale, economice şi de mediu în acţiunile şi valorile lor, într-o manieră transparentă şi responsabilă.

English

Raspunderea politica


Răspunderea este împărţită în opt tipuri: răspundere morală, răspundere administrativă, răspundere politică, răspundere managerială, răspundere de piaţă, răspundere juridică, răspundere în relaţie cu constituenţii şi răspundere profesională.

English

Pages