Mecanismul de cooperare şi verificare al Comisiei Europene este un mecanism creat în urma aderării României şi Bulgariei la Uniunea Europeană. La momentul aderării, aceste două ţări aveau încă probleme în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar, corupţia şi crima organizată.  Pentru  a  le  ajuta  în  soluţionarea  lor,asigurând astfel atât un proces armonios de aderare, cât şi protecţia politicilor şi instituţiilor europene, Comisia Europeană a decis instituirea unui mecanism de cooperare şi verificare pentru fiecare dintre aceste ţări.

Obiectivul principal al evaluării dezvoltării României şi Bulgariei în aceste domenii este de a asigura progresul acestora în dezvoltarea de sisteme administrative şi juridice eficiente, necesare atât pentru ca aceste state să-şi poată respecta obligaţiile care le revin în calitate de state membre, cât şi pentru ca ele să se poată bucura de avantajele pe care le oferă acest statut.

În vederea evaluării progreselor înregistrate de România şi Bulgaria în soluţionarea acestor probleme, Comisia a stabilit la sfârşitul anului 2006 un set de criterii, denumite „obiective de referinţă”, pentru evaluarea acestora.

Perioada iniţiala de monitorizare a celor două state era de cinci ani, între anii 2007  –  2012. Această perioadă a fost însă prelungită în urma ultimului raport de monitorizare al Mecanismului de Cooperare şi Verificare, care a tras concluzia că România nu şi-a rezolvat problemele care au necesitat mecanismul şi a recomandat menţinerea monitorizării.

Descarcare