Strategia Naţională Anticorupţie este un document programatic care detaliază strategia statului român pentru a lupta împotriva corupţiei. Pentru elaborarea sa, sunt identificate zonele de activitate cele mai vulnerabile sau afectate de către corupţie, prin ce metode pot fi remediate problemele deja existente şi prevenite cele viitoare, precum şi ce măsuri trebuie luate pentru eliminarea corupţiei.

Scopul Strategiei Naţionale Anticorupţie este reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi in-stituţional în vederea maximizării impac-tului măsurilor anticorupţie. Pentru a-şi atinge scopul, Strategia utilizează diverse instrumente şi mecanisme tipice luptei împotriva corupţiei, în funcţie de obiectivele sale specifice şi de bugetul alocat implementării sale.

Principiile pe care este fundamentată strategia sunt cele ale prevenirii şi combaterii actelor de corupţie, şi al educării oamenilor cu privire la riscurile şi efectele corupţiei.

În vederea implementării cu succes a Strategiei Naţionale Anticorupţie se elaborează mai multe planuri de acţiune  –un Plan Naţional, care să acopere tot aparatul administrativ al ţării, şi mai multe planuri sectoriale la nivelul instituţiilor publice.

În momentul de faţă este în vigoare Strategia Naţională Anticorupţie 2011-2014. Ea a dat naştere mai multor strategii instituţionale subsecvente, cum sunt de exemplu Strategia MAI de prevenire a corupţiei 2011-2013, Planul de acţiuni pentru implementarea strategiei de întărire a integrităţii în justiţie 2011-2016, Planul de acţiune al Ministerului Sănătăţii pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015 şi Planul Anticorupţie al Consiliului Concurenţei 2012-2015.

Descarca