Convenţia OCDE împotriva mitei, cunoscută şi sub numele de Convenţia privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale, este o convenţie care are ca obiect reducerea corupţiei în ţările aflate în curs de dezvoltare prin încurajarea sancţionării mitei în tranzacţiile comerciale internaţionale efectuate de companiile care sunt bazate în ţări membre ale Convenţiei şi crearea în acest mod a unui teren de joc egal în mediul de afaceri internaţional. Ceea ce o face într-adevăr deosebită este faptul că este singurul instrument internaţional anticorupţie care se axează pe cei de dau mită, nu pe cei ce iau.

Ţările care au semnat această convenţie se obligă astfel să adopte legislaţii care să incrimineze  actul de a mitui un funcţionar public străin. Responsabile cu implementarea legilor şi regulilor în conformitate cu convenţia şi cu punerea în execuţie a acestora sunt statele membre, OCDE neavând autoritatea de a implementa convenţia, ci doar de a monitoriza implementarea acesteia de către ţările semnatare. Această monitorizare este efectuată în două etape. Prima etapă constă într -o examinare a legislaţiei menită să implementeze convenţia în ţările membre cu scopul de a evalua dacă aceste legi sunt sau nu adecvate ţelului lor. A doua etapă constă în evaluarea eficacităţii şi efectivităţii cu care această legislaţie este aplicată.

Descarca