English

Coruptia in ajutorul umanitar


Ajutor umanitar = ajutor material sau logistic în scopuri umanitare, de obicei ca răspuns la crize umanitare cum sunt dezastrele naturale şi dezastrele create de om (sărăcie, războaie etc.)

CORUPŢIA ÎN AJUTORUL UMANITAR

English

Coruptia in sectorul apararii


Sectorul apărării = acel sector din activitatea unui stat care se ocupă de managementul armatei şi a securităţii naţionale a statului respectiv.

CORUPŢIA ÎN SECTORUL APĂRĂRII

English

Coruptia in mass-media


Definiţie: MASS-MEDIA = totalitatea mijloacelor tehnice de comunicare în masă a informațiilor (radio, televiziune, cinematograf, publicații, disc, magnetofon). – Sursă: Dicţionar explicativ al limbii române

English

Coruptia in schimbarea climei


Corupţia în schimbarea climei

Clima = Totalitatea fenomenelor meteorologice (temperatură, vânturi, precipitații atmosferice) care caracterizează starea medie multianuală a unui loc; climat.

English

Spalarea de bani


SPĂLAREA DE BANI

Spălarea de bani este una din cele mai răspândite forme de corupţie. Ea constă în procesul de ascundere a sumelor de bani dobândite în mod ilicit pentru a le face să pară ca fiind dobândite în mod legitim.

English

Premii de integritate


Premiu = Recompensă materială sau distincție acordată cuiva pentru meritele deosebite obținute într-un domeniu de activitate, la un concurs etc.

English

POSDRU


POSDRU

English

Pages