Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Crimei Organizate Transnaţionale, adoptată prin rezoluţia 55/25 din 15 noiembrie a Organizaţiei Naţiunilor Unite, este principalul instrument internaţional în lupta împotriva crimei organizate transnaţionale. Ea este suplimentată de trei Protocoale, care vizează domenii și manifestări specifice ale crimei organizate. Acestea sunt Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special femei şi copii, Protocolul împotriva traficului ilegal de emigranţi pe cale terestră, pe calea aerului şi pe mare, precum şi Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilicit de arme de foc, de piese şi componente pentru acestea şi de muniţii.

Această Convenţie este rezultatul nevoii statelor membre ONU de a consolida şi promova cooperarea strânsă la nivel internaţional şi de a găsi noi instrumente în vederea combaterii problemelor serioase care izvorăsc din crima organizată transnaţională. Statele care au ratificat acest instrument se angajează să ia o serie de măsuri împotriva criminalităţii organizate transnaţionale. Aceste măsuri includ crearea de infracţiuni penale interne pentru criminalizarea acestei activităţi, adoptarea de noi cadre legale cuprinzătoare de extrădare, asistenţă juridică reciprocă şi cooperare în aplicarea legii, şi promovarea de formare şi asistenţă tehnică pentru construirea sau modernizarea capacităţii necesare a autorităţilor naţionale în vederea aplicării acestor obiective.

Descarca