Reutilizarea informaţiilor de interes public în diverse scopuri comerci-ale  şi  non-comerciale  este  o  temă  destul de controversată. Fiecare ţară priveşte cu alţi ochi această practică şi are propria sa legislaţie cu privire la aceasta. Într-o încercare de a înlătura obstacolele ce stau în calea reutilizării informaţiilor de interes public în cadrul Uniu-nii Europene, aceasta a dat Directiva 2003/98/EC, directivă ce încurajează statele membre să ofere cât de multe informaţii de interes public este posibil spre a fi reutilizate.

În România, reutilizarea inforaţiilor de interes public este reglementată prin Legea 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, al cărei scop este reglementarea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice în vederea creării unor noi produse şi servicii informaţionale. Conform acesteia, documentele care pot fi reutilizate sunt doar cele pe care instituţiile în cauză le-au creat în urma activităţii publice proprii. Reutilizarea acestor documente în scop necomercial este liberă, dar pentru a le putea folosi în scop comercial trebuie adresată o cerere către instituţia care le deţine. Dacă entitatea care vrea să reutilizeze aceste informaţii este tot o instituţie publică, iar scopul reutilizării nu intră în sfera atribuţiilor sale publice, acesteia i se aplică aceleaşi condiţii ca oricui altcuiva. Dacă instituţiile decid să perceapă taxe pentru reutilizarea în scop comercial a informaţiilor deţinute de ele, aceste taxe nu au voie să depăşească costurile producerii şi pregătirii documentelor şi furnizării acestora. Informaţiile trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor interesaţi, fără a se permite discriminarea, iar instituţiile sunt obligate să asigure condiţii pentru facilitarea accesului la documente

Decarcare