Alternativa la tacere - Protecţia avertizorilor de integritate în 10 state europene este un rezultat la proiectului Cresterea capacitatii societatii civile de a promova integritatea publica la nivelul administratiei publice locale

Având ca scop contribuţia la elaborarea unor cadre de avertizare de integritate și a unor mecanisme de protecţie mai eficiente în Uniune Europeană, acest raport evaluează legislaţia, politicile și practica privitoare la avertizarea de integritate în 10 state europene. Are la bază cercetări aprofundate efectuate în Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, România și Slovacia. În plus, raportul ia în considerare legislaţia și cele mai bune practici existente cu privire la avertizarea de integritate. Raportul identifică puncte slabe, oportunităţi și puncte de plecare pentru elaborarea unor cadre mai solide și mai eficiente pentru avertizarea de integritate în aceste zece state.

descarca