Scopul proiectului:

Creşterea implicării ONG-urilor de la nivel local în lupta împotriva corupţiei, susţinerea statului de drept şi protejarea drepturilor omului.

Perioada de implementare:

decembrie 2007 – septembrie 2008.

Rezultatele proiectului (aferente activităţilor in care este direct implicata TI-Ro):

  • 16 reprezentanţi ai ONG-urilor locale, instruiţi în domeniul integrităţii publice şi a mecanismului de avertizare în interes public, precum şi pentru a deveni formatori;
  • 1000 de afişe şi 3000 de fluturaşi;
  • 3000 de angajaţi din sectorul public informaţi;
  • 80 de funcţionari publici de conducere, 80 de funcţionari publici de execuţie, 40 de lideri ai asociaţiilor profesionale, 40 de lideri sindicali, 40 de reprezentanţi ai presei locale şi 40 de reprezentanţi ai altor ONG-uri locale, din cele 8 zone de dezvoltare regională, instruiţi în domeniul integrităţii publice şi al avertizării de integritate;
  • 41 de consilii judeţene şi consiliul general al Municipiul Bucureşti şi 42 de prefecturi evaluate cu privire la nivelul şi calitatea implementării legislaţiei privitoare la avertizorii de integritate;
  • 600 de publicaţii ale raportului de monitorizare
  • 600 de autorităţi ale administraţiei publice care benefiază de modele de bune practice prin intermediul rapoartelor diseminate;
  • Conferinţă de presă

Rolul organizaţiei:

  • Creşterea capacităţii ONG-urilor locale pentru a derula campanii de advocacy şi de informare eficiente.
  • Promovarea rolului sectorului neguvernamental in cresterea nivelului de cunoastere şi de aplicare a reglementarilor cu privire la protectia avertizorilor de integritate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel local, în scopul sprijinirii luptei împotriva corupţiei.

Costul proiectului:
€ 39 950

Finanţatori:
PHARE 2005