Odată cu fiecare campanie electorală apare în mod inevitabil şi corupţia electorală.  Diverse partide sau diverşi candidaţi, nesiguri de şansele lor de a fi aleşi sau realeşi, şi a căror dorinţă de a păstra sau a pune mâna pe puterea politică este mai puternică decât cea de corectitudine, recurg la formele de corupţie electorală pentru a-şi asigura victoria în urma alegerilor.

Corupţia politică este abuzul puterii încredinţate liderilor politici de către aceştia în scop personal, pentru a-şi creşte puterea, influenţa sau averea. Ea nu este neapărat legată de bani, putând lua şi for-ma traficului de influenţă sau a promisiunii şi acordării de beneficii şi favoruri la care au acces cei aflaţi în poziţii politice.

Corupţia electorală este una dintre formele corupţiei politice, în cadrul căreia persoanele aflate în poziţii politice folosesc beneficiile obţinute în mod abuziv pentru a influenţa procesul electoral. Ea poate fi întâlnită în mai multe forme. Prima dintre acestea este finanţarea abuzivă a campaniilor electorale în vederea obţinerii de beneficii ulterioare nelegitime. A doua constă în utilizarea puterii politice deţinute pentru influenţarea procesului electoral în beneficiul partidului politic aflat la guverna-re. A treia formă este mita electorală. A patra este utilizarea resurselor politice în scopul susţinerii unei campanii electorale.

Descarcare