Incompatibilităţile de funcţie suntacele situaţii în care un ales local (primar, viceprimar, consilier local sau judeţean, prefect sau subprefect) sau un funcţionar public ocupă mai multe funcţii în acelaşi timp, în ciuda faptului că acest cumul de funcţii este interzis prin lege.

În cazul aleşilor locali, starea de incompatibilitate apare doar după validarea mandatului. În situaţia în care alesul local nu a renunţat la funcţia deţinută înainte de a fi numit în funcţia ce creează această stare de incompatibilitate, el are la dispoziţie 15 zile pentru a face acest lucru. În caz contrar, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale, prefectul va emite un ordin prin care să constate încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15, sau, după caz, 60 de zile, ordin care poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă. Sesizarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale poate fi făcută de oricine

 

Istoria saptamanii

 

În cadrul primăriei X lucrează funcţionarul Y. Acesta, pe lângă funcţia deţinută în cadrul primăriei, este profesor la facultatea Z. Funcţionarul W află despre asta şi, crezând că nu este legal ca funcţionarul Y să deţină ambele funcţii, depune o sesizare în legătură cu asta la Agenţia Naţională pentru Integritate. În urma investigaţiei ulterioare, ANI conclude că este perfect legal ca funcţionarul Y să deţină ambele funcţii, fiindcă poziţiile din domeniul didactic sunt una din excepţiile acceptate de lege

Descarcare