Primirea de foloase necuvenite este infracţiunea prin care sunt pedepsite “atenţiile” (cadouri, sacoşe cu diverse produse, bani) date funcţionarilor ca mulţumire pentru că aceştia au îndeplinit un act pe care erau obligaţi să-l îndepline-ască oricum, în virtutea funcţiei deţinute de aceştia. Alternativ, funcţionarul poate să ceară foloasele el însuşi, fără ca persoana căreia i se cer să vrea să i le dea; în acest caz, indiferent dacă funcţionarul primeşte sau nu ceva, se consideră că s-au primit foloase necuvenite.

Pentru ca infracţiunea de primire de foloase necuvenite să fie considerată împlinită, trebuie îndeplinite anumite condiţii. Prima condiţie este ca foloasele primite de funcţionarul în cauză să fie primite ca gest de recunoştinţă pentru îndeplinirea unui act determinat. A doua condiţie este ca foloasele să fie date funcţionarului după îndeplinirea de către acesta a unui act conform atribuţiilor sale de serviciu. A treia condiţie este să nu existe între funcţionar şi plătitor o înţelegere prealabilă. A patra condiţie este ca faptul să fie unul licit, funcţionarul îndeplinindu-şi atribuţiile în mod corect, fără a-şi încălca atribuţiile de serviciu.

Diferenţa între mită şi primirea de foloase necuvenite este momentul în care se comite infracţiunea. Dacă banii sau bunurile sunt primite înainte de îndeplinirea actului în cauză, atunci infracţiunea este de mită. Dacă banii sunt daţi după îndeplinirea actului, dar a existat o înţelegere prealabilă, este vorba tot de infracţiunea de mită. Vorbim despre primire de foloase necuvenite doar în cazul în care banii sau bunurile sunt primite după îndeplinirea actului, fără ca înmânarea acestora să fie discutată înaintrea îndeplinirii acestuia.

Descarca