“Sistemul Naţional de Integritate” este titlul unor studii de ţară realizate de către Transparency International ce reprezintă o radiografie a sistemului instituţional românesc, din perspectiva capacităţii şi a performanţelor sale în lupta împotriva corupţiei.  Studiile privind Sistemul Naţional de Integritate sunt rapoarte de analiză care prezintă o evaluare detaliată şi nuanţată a sistemelor naţionale de luptă împotriva corupţiei, sunt instrumente importante de măsurare a practicilor anticorupţie specifice fiecărei ţări. 

Trăsăturile esenţiale ale studii-lor pot fi sintetizate ca fiind:  furnizarea unei evaluări calitative a sistemului de integritate dintr-o anumită ţară; cer-cetarea cadrului formal, urmată de evaluarea situaţiilor care se petrec în reali-tate. De asemenea, Studiul cuprinde date importante cum sunt legislaţia, rapoarte guvernamentale şi neguvernamentale, ştiri de presă, studii de corupţiei, analize academice, interviuri cu experţi, dezbateri pe focus grupuri; se bazează pe o îmbinare între cer-cetarea teoretică şi cea practică şi se referă doar la cazurile de corupţie care au intrat în domeniul public şi care au la bază surse redutabile.

 

Descarca