Termenul de societate civilă este unul foarte des utilizat în ziua de azi. Cu toate acestea, multor oameni le este neclar care este definiţia acestuia. Unii au o idee vagă că ar fi ceva legat de organizaţiile non-guvernamentale, alţii se gândesc la opinia publică sau la opusul domeniului militar. Aceste false concepţii duc la numeroase confuzii atunci când vine vorba despre societatea civilă.

În esenţă, societatea civilă constă atât din totalitatea organizațiilor și instituțiilor non-guvernamentale care exprimă interesele și voința cetățenilor, cât şi din indivizii și organizațiile din societate independente de guvern. Exemple de astfel de instituţii şi organizaţii includ organizații nonguvernamentale (ONG-uri), organizații comunitare, asociații profesionale, sindicate, organizații politice, cluburi civice, organizații filantropice, cluburi sociale și sportive, instituții culturale, organizații religioase, mișcări ecologiste şi mass-media.

Organizaţiile ce compun societatea civilă intervin pe lângă instituțiile statului de drept pentru a le influența în favoarea apărării drepturilor și intereselor grupurilor de cetățeni pe care îi reprezintă, cum ar fi de exemplu în timpul alegerilor electorale, când ajută la educarea cetăţenilor şi trimite observatori la secţiile de vocale.

Descarca