TIPURI DE CAPITAL

Orice organizaţie, fie ea publică sau privată, precum şi orice activitate, au la bază un anumit capital fără care nu pot exista. Deşi cele mai multe persoane se gândesc imediat la capitalul financiar atunci când aud termenul, capitalul este de mai multe tipuri, fiecare la fel de important ca şi celelalte.

Capitalul financiar constă în principal din bani, securităţi şi alte instrumente financiare, cum ar fi aurul, argintul, precum şi alte metale şi pietre preţioase. Tot din capitalul financiar fac parte şi ratele de schimb.

Capitalul material este format din resurse materiale, atât naturale cât şi artificiale, resurse imobiliare, precum şi orice alt fel de infrastructură, cum ar fi de exemplu reţelele de calculatoare sau de securitate.

Capitalul natural este mediul înconjurător, cu toată fauna, flora şi resursele naturale care îl compun. Această forma de capital aparţine tuturor oamenilor, nu doar unei anumite organizaţii sau unui anumit individ.

Capitalul uman nu constă, aşa cum ar putea să pară la prima vedere, din resursele umane sau din indivizi, ci din interacțiunile dintre aceştia şi din creativitatea lor.

Capitalul social constă din reţele sociale bazate pe un anumit set de principii, valori sau reguli, care facilitează cooperarea şi colaborarea între indivizi în vederea influenţării pozitive a creşterii economice.

Capitalul intelectual este format din cunoaştere – ştiinţă, cercetare – şi din nivelul general al educaţiei, atât în ceea ce priveşte societatea cât şi nivelul personal al fiecărui individ.

Capitalul spiritual şi cultural constă din caracteristicile culturale ale unei societăţi, precum şi din religia şi spiritualitatea care au influenţă asupra acesteia.

Descarca