Transparency International România ia act de apariția raportului MCV elaborat de Comisia Europeana şi se alătură concluziei conform căreia este necesară continuarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, cu atât mai mult cu cât în perioada de monitorizare, respectiv 2007 – 2012 au fost semnalate numeroase cazuri grave de corupție care nu au primit un răspuns adecvat din partea instituțiilor de aplicare a legii.

Raportul din acest an acordă o mai mare atenție aspectelor de implementare şi impact a măsurilor anticorupție faţă de simpla cuantificare a unor indicatori de rezultat declarați în acești ani de autoritățile de la București. De asemenea utilizarea analizelor realizate de Transparency International România privind Sistemul National de Integritate şi Studiul asupra prescripției răspunderii pentru fapte de corupție este salutară. „Aceasta cu atât mai mult cu cât studiile prezintă relevanţă în contextul în care în ultimii ani corupția a devenit generalizată, afectând sectoare precum: piața de energie, industria extractivă, achizițiile publice realizate de administraţiile locale şi centrale, licitațiile cu privire la lucrările de infrastructură, sistemul vamal şi evaziunea fiscală, fapt menționat chiar şi de unii oficiali români” consideră Victor Alistar – Director executiv TI-România.

Transparency International România atrage atenția asupra trenării investigării unor cauze de corupție a unor foști miniștrii şi oficiali ai Parlamentului faţă de care agențiile de aplicare a legii nu fac nici un fel de mențiune. Exemplele punctuale fiind binevenite dar insuficiente din această perspectivă, şi putând fi interpretabile. „Evaluarea impactului masurilor adoptate poate fi realizată numai în măsura în care acestea au generat un număr de rezultate reprezentativ” a spus Iulia Coşpănaru, Director TI-România.

Studiile de percepție realizate de Transparency International pentru ultimii ani

[1] reflecta creșterea fenomenului corupției atât din perspectiva mediului de afaceri (CPI) cât şi a cetăţenilor (BGC), arătând că autorităţile publice dau un răspuns nesatisfăcător cerinţelor legitime ale societăţii pentru integritate şi legalitate. „Este necesară o decizie politică puternică pentru soluţionarea problemelor de integritate din sectorul public românesc, indiferent de culoarea politică a coaliţiilor guvernamentale, pentru că numai printr-o guvernare locală, naţională şi europeană bazată pe integritate se poate asigura dezvoltarea durabilă, creşterea calităţii vieţii şi garantarea statului de drept,” spune Marian Popa, preşedintele TI-România.

Drept urmare a celor mai sus menţionate, în viziunea TI-România, priorităţile ce trebuie abordate sunt:

  • Accelerarea investigaţiilor privind foştii demnitari acuzaţi de fapte de corupție în anchete ale mass-media, cu informarea opiniei publice referitor la demararea sau clasarea cauzelor, indiferent de afilierea politică a oficialilor ce fac obiectul investigaţiilor
  • Aplicarea concretă a unor măsuri care să crească transparenţa cheltuirii resurselor publice, pentru a prevenii repetarea gravelor cazuri de corupţie
  • Modificarea nivelului pedepselor reduse în noul cod penal, pentru a asigura o sancţionare efectivă a cazurilor de corupţie
  • Sesizarea din oficiu a Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu privire la concluziile rapoartelor Curţii de Conturi şi ale auditului public intern realizat în cadrul administraţiei locale şi centrale, în cazul în care acestea constată cheltuirea abuzivă a resurselor publice
  • Informarea publică nepartizană şi echidistantă politic a opiniei publice atât cu privire la iniţierea unor demersuri de combatere a corupţiei cât şi la evoluţia şi finalizarea acestora, care să asigure încrederea opiniei publice şi a mediului de afaceri cu privire la reala determinare de combatere a corupţiei în România şi să demonteze acuzaţiile de utilizare a agenţiilor anticorupţie ca instrumente de luptă politice

 

O analiză detaliată a recomandărilor Raportului cuprinse în anexa tehnică va fi realizată o dată cu publicarea Raportului Naţional Asupra Corupţiei ce se va lansa pe 24 iulie 2012, la Bucureşti.

Persoană de contact: Iulia Coşpănaru, Director, Departamentul de Cercetare şi Politici
iulia.cospanaru@transparency.org.ro 
tel: +4 0731 332 902.

 

Indicele de Percepţie a Corupţiei(CPI)
Barometrul Global al Corupţiei(BGC)


Data publicare: 18/07/2012