Transparency International solicită Guvernului şi celorlalte autorităţi de la Bucureşti să păstreze ca primă prioritate pe agenda instituţională lupta împotriva corupţiei şi să dea dovadă de voinţă politică în asumarea eforturilor necesare pentru asigurarea eficienței și impactului acesteia.

Rezultatele recente ale monitorizării măsurilor şi eforturilor anticorupţie curente arată că documentul privind Strategia Naţională Anticorupţie pentru perioada 2012 – 2015, adoptat de Guvern prin HG nr. 215/2012

[1] , la a cărui realizare TI-Ro a participat cu recomandări şi puncte de vedere , riscă să devină încă o declaraţie de intenţie pur formală, până la acest moment nefiind adoptată nici o măsură concretă de punere a sa în aplicare.

Totodată concluziile preliminare ale Raportului Naţional asupra Corupţiei, date publicităţii de TI-Ro în 24 iulie 2012 pun în evidenţă faptul că în ultimul an s-a înregistrat o deteriorare a climatului de integritate publică din România, marcat de o lipsă de coordonare strategică în privinţa măsurilor legislative şi instituţionale, ceea ce a determinat paralizarea acţiunilor instituţionale în lupta împotriva corupţiei la nivel declarativ, fără a genera impact relevant.

Acest climat de inconsistenţă legislativă descurajează substanţial investiţiile şi afectează grav afacerile şi proiectele europene, aducând atingere economiei, societăţii şi poziţiei României în context internaţional în UE. Astfel România a ajuns să fie contribuitoare netă la bugetul Uniunii Europene ca urmare a incapacităţii de absorbţie a fondurilor, iar fraudele repetate au condus în cele din urmă la blocarea accesării acestora de către Comisie.

Pe acest fond, şi în contextul desemnării unor noi titulari pentru portofolii deosebit de importante pentru lupta împotriva corupţiei, cum sunt Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei – coordonatorul implementării noii Strategii Anticorupţie - Transparency International România solicită Guvernului şi miniştrilor desemnaţi să se aplece cu maximă seriozitate asupra problemelor pe care le generează corupţia şi să întreprindă de urgenţă măsuri efective pentru limitarea acestui fenomen şi a efectelor sale. În caz contrar, reducerea dramatică a investiţiilor străine riscă să plaseze România într-o situaţie acută de criză, dublată de o profundă lipsă de integritate a instituţiilor şi mecanismelor procedurale aflate în funcţiune.

 

Nota: Hotărâre nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, publicată în MOF nr. 202 - 27/03/2012


Data publicare: 09/08/2012