Popolul român decretă şi hotărăşte responsabilitatea miniştrilor şi cu un cuvânt a tutulor foncţionarilor publici şi fiindcă neresponsabilitatea nu este drept al nimului nici de moştenire, nici de învoire, prin urmare nimeni nu perde nimic şi hotărârea popolului e sfântă.

(Proclamatia de la Islaz, 9/21 iunie 1848)

Pe fondul acuzaţiilor reciproce între forţele politice de la Bucureşti, cu privire la intenţiile sau practicile de fraudare sau cumpărare a voturilor, Transparency International România solicită cetăţenilor să îşi exercite drepturile politice garantate de Constituţie în acord cu propria lor convingere şi să respingă orice încercare de influenţare a acestora, sub orice formă şi prin orice mijloace.

Transparency International România arată că impactul oricărei încercări de viciere a voinţei electoratului, fie că este vorba despre cumpărarea unui vot sau cumpărarea tăcerii, poate fi combătut şi diminuat prin exprimarea clară a opţiunii electorale.

Totodată, Transparency International România încurajează cetăţenii să facă uz de pârghiile legale pe care le au la dispoziţie ori de câte ori s-ar afla în situaţia de a observa eventuale nereguli, sesizând în acest sens organele abilitate. Solicităm de asemenea poliţiei şi autorităţilor electorale maximă vigilenţă în supravegherea procesului electoral, pentru a pune capăt oricăror speculaţii cu privire la corectitudinea sau lipsa de corectitudine a modului în care acesta se va fi desfăşurat.

Transparency International România consideră că exprimarea liberă a opţiunilor electorale, în acord cu valorile fundamentale ale cetăţenilor României, este singura care poate constitui un fundament suficient de solid pentru un sistem naţional de integritate care să asigure dezvoltarea durabilă, creşterea calităţii vieţii şi garantarea statului de drept.


Data publicare: 27/07/2012