Conform Indicelui de Percepţie a Corupţiei lansat de Transparency International astăzi, 17 noiembrie 2009, România obţine 3,8 puncte din 10, punctaj egal cu cel din anul precedent. Astfel România revine pe ultimul loc în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene, pe care îl dispută cu Bulgaria şi Grecia. În timp ce Bulgaria obţine acelaşi punctaj ca România ca urmare a unei creşteri de 0,2 puncte, Grecia ajunge pe această poziţie în urma pierderii a 0,9 puncte faţă de anul 2008.

Scorul obţinut în acest an indică plafonarea IPC pentru România, fiind astfel primul an din 2002 în care nu a mai fost înregistrată nici o îmbunătăţire în rezultatele obţinute în lupta împotriva corupţiei. Punctajul obţinut reprezintă cuantificarea rezultatelor reformelor anticorupţie, din perspectiva experţilor, analiştilor de ţară străini şi naţionali, precum şi a oamenilor de afaceri, potenţiali investitori. Se constată în acest ultim an abandonarea reformelor sistemice cu impact, şi reducerea gradului de interes a factorilor politici pentru combaterea corupţiei, ceea ce a avut ca rezultat înregistrarea lipsei de progres.

Transparency International Romania apreciază că această stagnare este rezultatul lipsei de coordonare strategică în privinţa măsurilor legislative şi instituţionale, ceea ce a condus la vulnerabilizarea excesivă a tuturor pilonilor de integritate şi la afectarea credibilităţii reformelor şi a României în general.

Unul dintre pilonii cei mai grav afectaţi a fost sistemul judiciar, pentru care nici la acest moment nu există o strategie coerentă de continuare a reformelor. Un alt pilon grav afectat a fost cel al achiziţiilor publice, şi al utilizării resurselor publice în general, pilon care a avut şi cel mai mare impact asupra mediului de afaceri. Destructurarea mecanismelor de siguranţă în domeniul cheltuirii resurselor publice, manifestată în ultimul an, în condiţiile crizei economice şi a creşterii gradului de îndatorare a ţării, a condus la reducerea în şi mai mare măsură a competitivităţii României pe piaţa fondurilor publice europene, fonduri care ar putea compensa o parte din efectele crizei financiare şi care ar putea susţine eforturile de regularizare şi de îndeplinire a obligaţiilor asumate.

De asemenea, România s-a confruntat cu cele mai multe conflicte între puterile statului, conflicte care au condus la destabilizarea şi decredibilizarea măsurilor adoptate de acestea.

Constatând deteriorarea întregului sistem de integritate publică, Transparency Internaţional România solicită autorităţilor de la Bucureşti să dea dovadă de maturitate, punând capăt disputelor dintre cele trei puteri ale statului şi asigurând echilibrul şi respectul reciproc între acestea.. De asemenea, Transparency International Romania solicită:

  • Stabilirea unui set de măsuri prioritare care să permită relansarea politicilor publice anticorupţie în toate domeniile, precum şi elaborarea unei Strategii Naţionale Anticorupţie care să stabilească direcţiile comune de acţiune în toate sectoarele.
  • Elaborarea unei strategii de reformă dedicată sistemului judiciar, strategie care să aibă în vedere procesul de reformă început sub presiunea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, având ca unică finalitate furnizarea unui serviciu public de justiţie de calitate.
  • Creşterea gradului de transparenţă în planificarea şi utilizarea resurselor publice, astfel încât să se înlăture suspiciunile de politizare a criteriilor de distribuţie a resurselor.
  • Stoparea politizării excesive a administraţiei publice şi a numirii în funcţiile publice pe baze politice clientelare, care afectează corectitudinea şi integritatea exercitării funcţiei ulterior de către cei numiţi în acest mod.

Totodată Transparency International România subliniază importanţa respectării angajamentelor asumate în lupta anticorupţie pentru încurajarea investiţiilor, reducerea disparităţilor şi promovarea dezvoltării durabile în România.

Nota: Indicele de Percepţie a Corupţiei TI este un indice compozit, care se bazează pe datele privind corupţia din sondajele specializate efectuate de mai multe instituţii independente de renume şi clasează ţările în funcţie de gradul în care este percepută existenţa corupţiei în rândul oficialilor şi politicienilor. El reflectă opinia oamenilor de afaceri şi a analiştilor din întreaga lume, inclusiv a experţilor din ţările evaluate

Transparency International România


Data publicare: 17/11/2009