Transparency International România constată faptul că în cadrul raportului Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), România nu a înregistrat evoluţii reale în ceea ce priveşte independenţa şi stabilitatea sistemului judiciar sau în lupta anticorupţie. Presiunile create la nivelul sistemului judiciar şi lipsa respectării principiului de independenţă rămân surse principale de îngrijorarea pentru CE: “Independenţa justiției si instabilitatea instituțiilor rămân o mare sursa de îngrijorare", conform concluziilor prezentate de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray. Aceste constatări sunt făcute şi în contextul interferenţelor politice la nivelul alegerilor în Consiliul Superior al Magistraturii.

Cele mai importante elemente de progres reţinute de Raportul Comisiei sunt cele cu privire la “rezistenta instituțiilor anticorupție la presiuni" şi la dezvoltarea eficienţei în activitatea instituțiilor anticorupție, însă, MCV nu pune în evidenţă raportul dintre creșterea fenomenului de corupţie şi rezultatele concrete în activitatea desfăşurată de Agenţiile Anticorupţie.

Deşi Comisia Europeană subliniază progrese în activitatea anticorupţie a Agențiilor Anticorupţie, Guvernului, Preşedinţiei şi altor actori instituţionali, Transparency International Romania consideră că, in raport cu amploarea şi extinderea fenomenului de corupţie din ultimii ani, evaluarea este insuficientă şi mult prea pozitivă. Într-o ţară în care corupţia endemică este continuă din 2007 până în prezent, iar fenomenul de corupție şi impactul acestuia asupra siguranţei economice a statului, a înregistrat o creștere, este greu de susţinut că agenţiile anticorupţie si alţi actori instituţionali relevanţi înregistrează succese în lupta împotriva acestui fenomen.

Într-o societate în care estimarea prejudiciilor practicilor lipsite de integritate şi corupte (1) este în jur de 11,5 milioane de euro în ultimii ani, considerăm că în faţa fenomenului de corupţie, capacitatea sau eficacitatea actorilor instituţionali relevanţi în lupta împotriva corupţiei şi a evaziunii fiscale rămâne pusă sub semnul întrebării. Dintr-un total al cazurilor de fraude economice şi corupţie semnalate de mass-media s-au demarat investigaţii pentru aproximativ 20% dintre acestea, iar doar pentru cca jumătate s-au stabilit măsuri de sechestru asigurator care să acopere şi să asigure recuperarea prejudiciului. În mod concret, prejudiciile recuperate efectiv în ultima perioadă se ridică la câteva milioane de euro (2).

În perspectiva creşterii integrităţii publice şi prevenirii practicilor corupte, Transparency International Romania, consideră ca priorităţile ce trebuie abordate, alături de recomandările Comisiei Europene, de către autorităţile şi instituţiile publice sunt: 

  • Introducerea în cadrul legislativ a unor reglementări care să vizeze stabilirea aceluiaşi regim juridic si fiscal/financiar, pentru a preveni situaţiile în care întreprinderile de stat sunt protejate administrativ (de falimentat, blocare conturi, prin eşalonări ale datoriilor la buget etc), ceea ce conduce la devalizarea lor constantă sub umbrela protecţiei sociale a angajaţilor
  • Introducerea la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice a asigurărilor profesionale pentru conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice în caz de fraude pentru recuperarea prejudiciilor
  • Introducerea mecanismului pactelor de integritate în achiziţiile publice şi reglementarea observatorului independent în procedurile de achiziţie publică
  • Formularea unui sistem de punctaj suplimentar a capacităţii administrative a ofertanţilor în cadrul procedurilor de achiziţie, pentru operatorii economici care adoptă în mod voluntar standarde de conformitate sporite
  • Introducerea mecanismelor de conformitate şi certificării de integritate pentru autorităţile şi instituţiile publice ca o condiţie a accesului la sursele bugetare publice
  • Politici eficiente împotriva fenomenului de “revolving doors”
  • Finanţarea corespunzătoare a sistemului de justiţie fără de care nu se poate face implementarea noilor coduri cu respectarea garanţiilor procesuale ale cetăţenilor şi companiilor
  • Implementarea integrală şi neîntârziată a programului Open Data la nivelul administraţiei publice

 

Pentru reinstaurarea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului, acestea trebuie să fie responsabile în faţa societăţii şi să dea toate explicaţiile necesare pentru acuzaţiile ce se aduc în loc să desfăşoare activităţi de intimidare a sectorului neguvernamental şi al presei. Datoria instituţiilor statului este aceea de a fi transparente, deschise şi responsabile fără a cere dreptul la opacitate sau protecţie împotriva criticilor de natura garanţiilor oferite persoanelor fizice.

Transparenţa instituţiilor publice obligă la răspunsuri credibile în faţa societăţii şi interzice, în orice stat de drept şi societate democratică, opunerea dreptului de acţiune discreţionară şi lipsa responsabilităţii în faţa opiniei publice.

Transparency International România, îşi exprimă convingerea că autorităţile şi instituţiile publice vor pune în aplicare recomandările Raportului MCV în limitele şi înţelesul noţiunilor date în toate statele Uniunii Europene, ca state de drept democratice, fără a cenzura drepturile cetăţenilor de a cere socoteală de la orice autoritate publică pentru excesele sau ineficienţa dovedite.

Victor Alistar, 
Director executiv 
victor.alistar @ transparency.org.ro

 

1 - Surse web publice, rapoarte ale autorităţilor publice şi studii ale organizaţiilor neguvernamentale 

2 - Raport preliminar de evaluare a implementării Convenţiei ONU împotriva corupţiei 2013.

 


Data publicare: 30/01/2013