Transparency International România, alături de Agenţia de Monitorizare a Presei – Active Watch, Asociaţia Pro Democraţia, Centrul de Resurse Juridice şi Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie protestează faţă de aprobarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România 1 şi a legii privind registrul comerţului 2, de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 noiembrie 2009, prin care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului trece de la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în administrarea Camerelor de Comerţ.

Transformarea statutului ONRC nu încalcă numai norme constituţionale în vigoare, ci şi directivele şi bunele practici europene în această materie. Astfel, pe lângă disfuncţiile pe care această nouă stare de fapt le-ar putea genera în implementarea normelor privind societăţile comerciale la nivel naţional, propunerea legislativă poate pune România în situaţia de a nu respecta aquis-ul comunitar în materie, generând efecte relevante pentru piaţa unică europeană.

Una dintre cele mai grave consecinţe în această privinţă este concesionarea unui serviciu public de interes general în administrarea unor entităţi neguvernamentale cum sunt camerele de comerţ, fără a se lua în calcul efectele colaterale generate de acest transfer. În acest sens, pe lângă încălcarea directivelor europene privind datele publice şi imposibilitatea transferului monopolului public asupra acestora 3, propunerea legislativă face abstracţie de necesitatea asigurării principiilor specifice achiziţiilor publice de servicii – transparenţa, egalitatea de tratament şi proporţionalitatea – ducând în acelaşi timp şi la blocarea sau îngreunarea mecanismelor de control a activităţilor ce ţin de serviciile publice cesionate.

Astfel, nu numai activitatea de verificare şi control a implementării directivelor comunitare ce revine Ministerul Justiţie şi Libertăţilor Cetăţeneşti este pusă în dificultate, ci şi cea a judecătorilor delegaţi afectând, pe cale de consecinţă, funcţionarea autorităţii judecătoreşti şi implicit, statul de drept. Judecătorul delegat, potrivit legislaţiei în vigoare, nu poate funcţiona decât pe lângă o instituţie publică şi în nici un caz pe lângă o instituţie de drept privat, fie aceasta şi de interes public. Blocarea activităţii acestuia poate duce la efecte negative în verificarea operaţiunilor de înregistrare a operatorilor comerciali, îndulcind climatul de intoleranţă faţă de probleme extrem de sensibile precum corupţia şi frauda ce afectează interesele financiare ale României şi ale UE.

Mai mult decât atât, propunerea legislativă recent adoptată de către plenul Camerei Deputaţilor nu respectă standardele minime de transparenţă decizională, în identificarea nevoilor de reglementare ignorându-se consultările publice la nivelul factorilor relevanţi (mediu de afaceri, societatea civilă, MJLC, ONRC însuşi). Graba cu care s-a trecut peste procedura de transparenţă decizională, dar şi peste raportul de respingere al Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, avizul negativ al Comisiei economice şi respingerea proiectului de către Senat în 13 octombrie 2009, pune de aceea sub semnul suspiciunii această adoptare favorizată de oportunitatea noii majorităţi parlamentare din Camera deputaţilor.

Cerem Avocatului Poporului atacarea urgentă a acestei propuneri legislative la Curtea Constituţională, întrucât încalcă flagrant normele europene în materie de liberă informaţie, precum şi prevederile Constituţiei privind funcţionarea autorităţii judecătoreşti şi imposibilitatea concesionării atribuţiilor de autoritate publică (actul de acordare a personalităţii juridice, de radiere a persoanei juridice şi de emitere a certificatelor de insolvenţă). Alianţa pentru Statul de Drept se raliază în acelaşi timp punctului de vedere negativ al ONRC asupra chestiunii în cauză, dar şi poziţiei exprimate de MJLC de a solicita preşedintelui României nepromulgarea acestei propuneri legislative.

Transparency International România

Persoana de contact: 
Victor Alistar – Director Executiv, Transparency International Romania
(victor@transparency.org.ro).

1 - Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 06/12/2007 

2 - Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, publicată în Monitorul Oficial nr. 121 din 07.11.1990 

3 - Obligaţia de a ţine registrul central al comerţului este stabilită prin Directiva 61/151/CEE şi aparţine instituţiilor statului.

Inapoi la comunicat 


Data publicare: 05/11/2009