Transparency International România sărbătoreşte astăzi, alături de organizaţii şi cetăţeni din întreaga lume, împlinirea unei decade de la marcarea acesteia ca ziua internațională a dreptului de a ști.

Cu această ocazie, TI-România lansează public cea de-a doua ediție a Raportului privind modul în care de instanţele şi parchetele din România respectă dreptul de acces la informaţii de interes public. Raportul a fost realizat în baza unui proces de monitorizare derulat în lunile aprilie - iulie 2012, și pune în evidență o realitate îngrijorătoare.

Deși în România dreptul de a ști este considerat drept constituțional, iar legea specială este în vigoare de mai bine de 12 ani, multe instanțe și parchete din România refuză să pună la dispoziția cetățenilor informații elementare cum ar fi datele de contact ale biroului de relații cu publicul sau informații despre localizarea registraturii în cadrul instituției.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât tocmai aceste instituții sunt cele care ar fi trebuit să ocrotească drepturile și libertățile cetățenești și să se asigure că restul entităților care funcționează folosind resurse publice respectă legile țării. Dovada că aplicarea legii nu este opțională vine de la o categorie minoritară de instanțe și parchete, pentru care legea este obligatorie atât în litera cât și în spiritul ei, și care au înțeles să dea curs solicitărilor de informații de interes public în mod complet și corect, și mai ales cu celeritate.

Extrase din răspunsurile primite au fost inserate în capitolul dedicat practicilor instituționale, care consemnează atât modelele de bune practici dar și „perlele” magistraţilor, unele dintre ele fiind demne de concurenţă cu cele ale elevilor, la bacalaureat.

TI-România salută exemplele de normalitate și solicită celorlalte instanţe sau parchete să ia exemplul colegilor, care aplică aceeaşi lege ca şi domniile lor, şi să respecte şi aplice legea cu bună credinţă, în litera şi spiritul său, având în vedere că respectarea legii în România nu prea e facultativă.

ContactIulia Coşpănaru – Coordonator departament cercetare,
iulia . cospanaru @ transparency.org.ro

Descarca raportul privind instanţele şi parchetele din România 

[PDF]

 


Data publicare: 28/09/2012