Cei doi termeni sunt foarte apropiaţi ca semnificaţie, dar, foarte important, nu sunt sinonimi. De multe ori, diferenţa foarte importantă dintre înţelesurile acestor termeni este ignorată, ceea ce riscă să dea naştere unor erori foarte grave.

Abuzul este, în esenţă, o încălcare a legalităţii. În domeniul anticorupţiei vorbim cel mai des despre un anume fel de abuz, şi anume despre abuzul de putere. Abuzul de putere este o infracţiune în cadrul căruia o persoană care ocupă o funcţie de conducere sau care deţine un anumit drept îşi depăşeşte atribuţiile conferite de acestea. Motivele cel mai des întâlnite pentru care o persoană decide să abuzeze de funcţia ocupată sau de un drept pe care îl deţine sunt câştigul personal sau câştigul unei rude sau a unei cunoştinţe. Dacă vorbim de infracţiuni propriu-zise, atunci vorbim de-spre abuzul în serviciu, care este fapta unui funcţionar public atunci  când, în mod intenţionat, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, nu îndeplineşte sau îndeplineşte în mod defectuos un act, fapt care afectează în mod negativ activitatea unui organ, a unei instituţii de stat, sau interesele legale ale unei persoane, atunci când îngrădeşte în mod intenţionat folosinţa sau exerciţiul drepturilor unui cetăţean sau când crează cu bună ştiinţă situaţii de inferioritate pentru un anumit cetăţean, pe bază de naţionalitate, rasă, sex, religie sau alt criteriu de discriminare. Sau putem vorbi despre abuzul de încredere, atunci când cineva utilizează în mod nepermis bunurile încredinţate lui de către altcineva.

Excesul este tot o formă de abuz, dar una cauzată de lipsa de cumpătare în exercitarea unei funcţii sau a unui drept. Cauza excesului nu este neapărat reaua intenţie a deţinătorului funcţiei sau dreptului în cauză. Uneori, persoanele care se fac vinovate de exces în exercitarea funcţiei lor sau în exercitarea unui drept fac asta din pură neglijenţă sau din neatenţie, fără a avea intenţii rele. Alteori, este vorba de îndeplinirea atribuţiilor cu prea mult entuziasm, ajungându-se uneori chiar la depăşirea acestora.

Descarca