În general, sunt consideraţi ca făcând parte din categoria funcţionarilor publici toţi angajaţii din cadrul administraţiei publice, precum şi din diversele departamente ale guvernării.

Există două tipuri de funcţionari publici: funcţionarii publici, care lucrează pentru instituţiile şi agenţiile guvernamentale din cadrul unui stat, şi funcţionarii publici internaţionali, care sunt angajaţi în cadrul unei instituţii internaţionale. Aceştia din urmă nu sunt supuşi nici unei legislaţii naţionale, ci doar unui regulament intern, fiind convocate tribunale speciale pentru a rezolva disputele în care sunt implicaţi.

În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, funcţionarii publici internaţionali  care  lucrează  pentru  guvernarea acesteia în Serviciul Civil European, majoritatea în cadrul Comisiei Europene. Serviciul Civil European, birocraţia permanentă care se ocupă cu implementarea deciziilor luate de Parlamentul Uniunii Europene, îşi alege funcţionarii publici prin concursuri organizate de EPSO, şi sunt încadraţi în departamente specializate pe una sau mai multe domenii de politici publice, numite Directorate Generale. Aceşti funcţionari sunt aleşi din toate statele membre ale Uniunii, cereându-li-se, printre altele, să vorbească cel puţin două dintre limbile oficiale ale Uniunii şi să deţină o diplo-mă de licenţă în orice disciplină. Trebuie menţionat că indiferent de ce naţionalitate sunt funcţionarii publici europeni, eu nu deservesc decât interesele Uniunii Europene, nu şi pe cele ale statului din care provin.

Descarca