În România, transparenţa decizio-nală este reglementată prin Legea Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi prin adaptarea practicilor din instituţiile publice româneşti la cele existente în statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, conform legii 52, la baza transparenţei decizionale stau următoarele principii: informarea în prealabil a persoanelor asupra problemelor de interes public şi a proiectelor de acte normative care vor fi dezbătute; consultarea acestora, precum şi a asociaţiilor constituite legal, în procesul de elaborare al actelor normative; participarea activa a cetățenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Tot în conformitate cu aceasta, obiectivele unei instituţii publice pentru a respecta transparenţa decizională trebuie să fie încurajarea participării cetăţeneşti printr-un proces de consultare publică, respectarea procedurilor şi a standardelor minimale în vederea sistematizării procesului de consultare, construirea unui cadru consultativ coerent dar suficient de flexibil încât să ţină cont de cerinţele specifi-e părţilor interesate şi să pună bazele unor strategii de consultare adaptate fiecărei situaţii  în  parte,  şi  promovarea  schimbului  debune practici.

Persoanele interesate pot obţine acces la proiectele de acte normative, la deciziile administrative şi la minutele şedinţelor în virtutea legilor 52/2003 şi 544/2001, prin intermediul departamentelor de relaţii cu publicul ale instituţiilor, prin intermediul persoanelor desemnate să se ocupe cu legile 52/2003 şi 544/2001, sau pe website-ului instituţiei în cauză.

Descarca