acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2010
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina
12 mai 2010

Comunicat de presa

Transparency International Romania solicită Președintelui României să nu promulge legea de modificare a cadrului normativ care reglementează controlul conflictelor de interese

Senatul României a adoptat astăzi legea de modificare a cadrului normativ care reglementează controlul conflictelor de interese, incompatibilităților şi averilor demnitarilor şi funcționarilor publici, fiind exprimat un singur vot împotriva şi o abținere. Același Senat adopta în 2007, sub presiunea clauzei de salvgardare, cu unanimitate de voturi, Legea nr. 144, după negocieri de mai bine de 3 ani.

Apreciem că noua lege, așa cum a fost adoptată de Senat, vulnerabilizează cadrul instituțional de aplicare al unei politici coerente în materie de conflict de interese, incompatibilităţi şi control al averilor, şi este departe de a soluționa problemele de constituționalitate identificate de recenta decizie a Curții.

De aceea, Transparency International Romania solicită Președintelui României să nu promulge acest act normativ şi să retrimită legea către Parlament, pentru a permite parcurgerea unei proceduri legislative normale, de natură sa asigure dezbateri reale cu privire la fondul problemei.

În vederea întăririi mecanismului de control al conflictelor de interese, incompatibilităților şi averilor nejustificate, TI Romania solicită Parlamentului ca, în procesul de reanalizare a proiectului de lege, să asigure alinierea acestuia la principiile de politică publică referitoare la:

  1. Instituirea în mod neechivoc a unui regim de drept public în materia condiţiilor de exercitare a funcţiilor şi demnităţilor publice, în condiţiile principiului proporţionalităţii
  2. Reglementarea în acest sens a unui regim contravenţional mai clar în privinţa regimului de declare a averilor şi intereselor, precum şi a incompatibilităţilor concrete, care să interzică alte surse de venit decât salariul/indemnizaţia, în vederea realizării raportului de concordanţă cu prevederile art. 44 (9) din Constituţie
  3. Stabilirea unor prevederi exprese, concrete şi detaliate, care să garanteze că instituţia nu va (mai) derapa de la misiunea sa instituţională, în sensul încălcării drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor verificate.

Aceste principii au fost agreate de către reprezentanții majorităţii formațiunilor politice, precum şi de către cei ai Ministerului Justiției şi ai societăţii civile, în cadrul Dezbaterii “Politici publice pentru asigurarea continuităţii Agenţiei Naţionale de Integritate”, organizată de TI Romania in data de 29 aprilie 2010, şi reprezintă elementele fundamentale pentru asigurarea unui cadru normativ coerent si viabil.

Transparency International Romania cheamă membrii Parlamentului la responsabilitate şi transparenţă în procesul normativ, pentru a evita adoptarea unor instrumente menite cenzurii constituționale ulterioare.

Persoană de contact:
Victor Alistar,
Director executiv


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
fiti informati
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale