acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2010
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina
23 iulie 2010

Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea Constituţională distrug sistemul de integritate în absorbţia fondurilor europene

Transparency International Romania îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la modificările de natură să vulnerabilizeze administrarea fondurilor europene aduse prin Proiectul de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicat în data de 19.07.2010 pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice.

În noua organigramă anexată Proiectului de act normativ, Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP), ca direcţie din cadrul Ministerului cu funcţia de Autoritate Administrativă de Înfrăţire Instituţională, îşi pierde din atribuţiile reglementate prin HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, în competenţele acestuia nemaintrând activitatea de derulare şi gestionare a programelor Schengen şi a fondurilor post-aderare. Acestea intră, potrivit proiectului propus de Ministerul Finanţelor Publice, în responsabilitatea noii Direcţii Schengen şi Programe Postaderare.

Transparency International Romania consideră că această modificare, realizată sub pretextul „eficientizării activităţii prin reproiectarea structurii organizatorice”, este de natură să aducă grave prejudicii modului de administrare a fondurilor europene şi nu ia în considerare recomandările şi semnalele de alarmă reiterate de Comisia Europeană, inclusiv prin ultimul Raport de monitorizare a progreselor României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Deşi la nivel de discurs politic se acceptă necesitatea absorbţiei fondurilor europene şi a îmbunătăţirii administrării procesului de achiziţii publice, amputarea unei instituţii precum OPCP tinde să acutizeze „lipsa unor bune practici cu aplicabilitate generală în domeniul achiziţiilor publice, precum şi a cooperării orizontale pentru monitorizarea punerii în aplicare a legislaţiei”. Proiectul de Hotărâre produce de aceea nu numai instabilitate instituţională şi incertitudine juridică pentru autorităţile contractante, ci şi costuri suplimentare inerente unei proaste administrări a fondurilor post-aderare.

Mai mult decât atât, motivarea acestei decizii prin necesitatea de aliniere la recomandările Comisiei Europene şi ale altor organisme financiare internaţionale referitoare la scăderea cheltuielilor bugetare, ignoră adevărata necesitate impusă de eficientizarea administrării fondurilor pe timp de criză. În timp ce OPCP avea capacitatea administrativă de a derula şi gestiona fondurile postaderare, noua organizare propusă nu va avea ca rezultat nicidecum reducerea cheltuielilor aparatului propriu al Ministerului Finanţelor, ci o dublare a eforturilor şi a costurilor de absorbţie a fondurilor postaderare de către România. Această decizie produce riscuri ne-necesare ce nu pot fi gestionate în situaţia generată de criza economică actuală.

Considerăm că aceste modificări, cărora li se adaugă problemele ridicate de funcţionarea unei alte autorităţi cu rol major în administrarea în condiţii de integritate a banilor europeni – prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1555 din 17 noiembrie 2009, unele atribuţii ale Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) sunt considerate neconstituţionale – sunt de natură să afecteze climatul de integritate publică în domeniul achiziţiilor publice şi al gestionării fondurilor europene. Atragem atenţia că în condiţii de criză, astfel de modificări sunt nu numai extrem de costisitoare pentru finanţele publice la nivel naţional, ci şi periculoase pentru angajamentul României ca stat membru al Uniunii Europene de a proteja interesele financiare ale Comunităţii.

Transparency International Romania solicită Ministerului Finanţelor Publice prezentarea politicii publice care trebuia să însoţească Proiectul de Hotărâre şi să explice de ce se impune o asemenea măsură, atâta vreme cât în Nota de fundamentare a acesteia, secţiunea privind impactul financiar asupra bugetului general consolidat nu arată economii care ar fi putut justifica cel puţin „contabiliceşte” această destructurare instituţională.

De asemenea, solicităm Guvernului să nu adopte nicio măsură referitoare la acest aspect, până nu există o analiză de impact şi un acord principial al Comisiei Europene, precum şi o largă dezbatere privind riscurile de reducere a capacităţii administrative în atragerea fondurilor europene şi de creare a unor vulnerabilităţi privind integritatea publică.

Persoana de contact:
Elena CALISTRU
mail:elena . calistru @ transparency . org .ro


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
fiti informati
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale