acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2010
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina
16 aprilie 2010

Comunicat de presa

Transparency International Romania solicită Guvernului să înainteze Parlamentului o propunere legislativă care să corecteze neajunsurile legislative privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu maximă responsabilitate, astfel încât modul de reglementare a legii să fie în deplin acord cu prevederile constituţionale.

TI-România subliniază necesitatea existenţei unei instituţii de combatere administrativă a corupţiei prin managementul şi controlul conflictelor de interese şi incompatibilităţilor, precum şi necesitatea existenţei unui control centralizat şi eficient al averilor celor care exercită funcţii şi demnităţi publice. Această componentă trebuie, însă, să fie realizată în deplin acord cu standardele europene privind procedurile jurisdicţional-administrative şi protecţia drepturilor individuale, astfel încât să nu existe riscul ca rezultatele verificărilor să fie declarate nule ca urmare a imperfecţiunilor modului de instrumentare a cazurilor de către ANI.

Proiectarea improprie a mecanismelor sau utilizarea improprie a acestora a condus în ultimii 10 de ani la lipsa de eficacitate a politicilor publice de prevenire şi combatere a corupţiei. Transparency International Romania a atras atenţia de nenumărate ori asupra necesităţii unor instrumente viabile care să contribuie la reducerea vulnerabilităţilor din sectorul public. În acest context, solicităm Guvernului şi Parlamentului ca prin noua reglementare să soluţioneze şi vulnerabilităţile deja semnalate în Raportul Naţional asupra Corupţiei, lansat în septembrie 2009. Între acestea amintim caracterul secret al procedurii urmate de inspectorii de integritate în activitatea de verificare a averii, incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, care contravine Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi care este de natură să lipsească de rezultat investigaţiile realizate. În acest sens a existat şi o recomandare a Consiliului Naţional de Integritate în vederea declasificării acestei proceduri, însă măsurile recomandate nu au fost adoptate.

TI-România solicită Guvernului şi Parlamentului să abordeze cu celeritate modificările necesare impuse prin decizia Curţii Constituţionale din data de 15 aprilie 2010, şi să creeze garanţiile viabilităţii constituţionale a noilor reglementări, precum şi să asigure caracterul de obiectivitate, imparţialitate şi transparenţă a modului de funcţionare a instituţiei şi a standardelor în analizele şi verificările realizate de Agenţia Naţională de Integritate.

Consiliul Director Transparency International Romania

Contact media:
Iulia Cospanaru
Director Adjunct
Tel: +40 213 177 170 sau +40 788 688 564
E-mail: iulia . cospanaru @ transparency.org.ro


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
fiti informati
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale