acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2010
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina
21 iulie 2010

COMISIA EUROPEANĂ CONSFINŢEŞTE LIPSA PROGRESELOR ROMÂNIEI ÎN REFORMAREA SISTEMULUI JUDICIAR ŞI LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

Comisia Europeană a confirmat încă o dată, în Raportul de monitorizare publicat ieri, 20 iulie 2010, existenţa unor „deficienţe importante în eforturile României de a realiza progrese în cadrul MCV”.

Această concluzie reiterează semnalele de alarmă pe care TI-România le-a formulat în repetate rânduri în ultimii ani şi se adaugă celor din ultimele cinci perioade consecutive de raportare în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), în care, în ciuda tonului mai blând sau mai dur din rapoarte, concluzia este aceeaşi: lipsa reformelor şi a rezultatelor concrete.

Perioada pe la care se face referire în Raport a fost marcată în România de concentrarea acţiunilor Guvernului pe contracararea crizei economice cu „orice preţ şi în orice mod” şi scăderea încrederii cetăţenilor în instituţiile publice, cu consecinţa directă şi imediată a deprecierii întregului climat de integritate publică. Agravarea problemelor semnalate se resimte de altfel şi în tonul mult mai critic al Raportului.

Sistemul judiciar continuă să înregistreze performanţe limitate în lupta împotriva corupţiei, datele statistice fiind însă insuficiente pentru a determina cauzele acesteia: instrumentarea insuficientă a dosarelor de către parchete, lipsa de capacitate a instanţelor sau lipsa unor reforme structurale în politica de resurse umane în interiorul sistemului. De altfel, lipsa analizelor de fond sau a analizelor de impact în ceea ce priveşte soluţiile propuse pentru reformarea sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei sunt chestiuni recurente, pentru care TI-România a formulat mai multe recomandări şi solicitări de soluţionare, care au rămas însă fără răspuns din partea autorităţilor.

O astfel de situaţie o constituie adoptarea noilor coduri, în lipsa unor analize de impact care să previzioneze modul în care intrarea în vigoare a acestora se va răsfrânge asupra întregii societăţi sau va afecta capacitatea sistemului judiciar de a soluţiona cauzele. În actualul context, generat de adoptarea codurilor de procedură şi a legilor de aplicare a codurilor civil şi penal, TI-România solicită realizarea unei evaluări detaliate a modului în care sistemul judiciar trebuie reorganizat pentru a răspunde acestor nevoi. TI-România solicită de asemenea elaborarea de îndată a unui proiect de lege, supus dezbaterii publice şi asociaţiilor profesionale, care să adapteze structura sistemului judiciar la noile cerinţe, înainte de a constata lipsa capacităţii administrative a sistemului de a pune în aplicare codurile, aşa cum s-a mai întâmplat cu alte acte normative.

În mod similar, Legea privind Agenţia Naţională de Integritate supusă revizuirii în urma unei decizii a Curţii Constituţionale din luna aprilie, a fost din nou declarată neconstituţională în data de 19 iulie 2010. TI-Romania apreciază că lipsa unor dezbateri reale cu privire la fondul problemei a condus la incertitudine şi vid legislativ şi este de natură să vulnerabilizeze cadrul instituţional de aplicare al unei politici coerente în materie de conflict de interese, incompatibilităţi şi control al averilor.

TI Romania recomandă ca în cadrul procesului de reformulare a Legii ANI, în lumina noii decizii a Curţii Constituţionale, Guvernul să ţină seama de principiile agreate de către reprezentanţii majorităţii formaţiunilor politice, precum şi de către cei ai Ministerului Justiţiei şi ai societăţii civile, în cadrul Dezbaterii “Politici publice pentru asigurarea continuităţii Agenţiei Naţionale de Integritate”, organizată de TI Romania in data de 29 aprilie 2010, şi care reprezintă elementele fundamentale pentru asigurarea unui cadru normativ coerent si viabil.

Aceste principii, precum şi o serie de recomandări transmise puterii executive în lunile decembrie 2008 şi decembrie 2009, în scopul remedierii lacunelor existente şi reducerii riscurilor corupţiei în sectorul public, cu precădere în zonele vulnerabile, sunt incluse în setul de măsuri pe care TI-România îl reaminteşte public autorităţilor de la Bucureşti, cu această ocazie. Transparency International Romania cheamă autorităţile de la Bucureşti la responsabilitate şi integritate în actul de guvernare şi solicită acestora adoptarea unor măsuri urgente pentru a stopa degradarea climatului de integritate publică la nivel naţional, şi pentru a relua ritmul reformelor, închizând vulnerabilităţile din întregul sistem.

Asigurarea statului de drept şi lupta împotriva corupţiei sunt priorităţi naţionale, pe care România nu poate să le ignore mai ales în condiţiile crizei economice, costurile corupţiei putând duce România în pragul falimentului instituţional şi economic.


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
fiti informati
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale