acasa despre TI Romania oportunitati contact legaturi utile
media           servicii         proiecte         politici si studii publicatii centru training            Romana English
acasa > media > comunicate de presa > 2011
stiri  comunicate de presa     Tipareşte aceasta pagina
21 februarie

Comunicat de presă

Raportul Comisiei Europene privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor pe MCV, pune în lumină o perspectivă realistă asupra luptei împotriva corupţiei în România, fiind totodată un raport bine documentat şi argumentat pe indicatorii de realizare a condiţionalităţilor asumate de Romania în raport cu Uniunea Europeană.

Recomandările Comisiei Europene, au creat premisele unei schimbări de fond şi de impact a situaţiei României în privinţa combaterii corupţiei. O contribuţie importantă însă la succesul luptei împotriva corupţiei şi creşterii integrităţii publice o vor avea şi următoarele puncte, în cazul în care vor fi păstrate ca o prioritate pe agenda de lucru a autorităţilor:

  • Creşterea transparenţei decizionale
  • Utilizarea judicioasă şi corectă a resurselor publice
  • Instituirea respectului pentru legalitate în structurile administraţiei publice centrale şi locale

Progresele reliefate au evidenţiat încă o dată utilitatea acestui mecanism instituit şi au determinat autorităţile de la Bucureşti să adopte reale măsuri de reformare a justiţiei şi combatere a corupţiei. În perspectiva creşterii integrităţii publice la nivelul UE, asumate prin programul Stockholm, considerăm că succesul acestui instrument poate constitui un bun argument pentru extinderea lui la nivelul tuturor celor 27 de state membre.

TI-România îşi exprimă convingerea că autorităţile de la Bucureşti vor pune în aplicare recomandările raportului şi ale altor organizaţii naţionale şi internaţionale şi vor continua lupta împotriva corupţiei în vederea creşterii credibilităţii României in Uniunea Europeană.

TI-România apreciază că eforturile organizaţiilor societăţii civile şi ale mass-media alături de cele ale instituţiilor de profil au contribuit la conştientizarea şi la responsabilizarea factorilor politici pentru a promova în mod eficient lupta împotriva corupţiei.

Consiliul Director al
Transparency International Romania (ART)


   TI Romania   contact
  media
Stay Informed
fiti informati
Stay Informed

Fonduri Structurale - informatie in sprijinul ideii tale