Titlul proiectului: Legitimitate și responsabilitate pentru o mai bună protecție a avertizorilor de integritate – LAW

Codul proiectului: 101142981 — LAW — CERV-2023-CHAR-LITI

Beneficiari și parteneri în proiect:

Transparency International Romania – coordonator

Transparency International Bulgaria – partener

Agenția Națională de Integritate – partener

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la eforturile naționale și ale Uniunii Europene de a susține și proteja avertizorii de integritate, precum și de a consolida capacitatea autorităților naționale și a practicienilor din domeniul dreptului pentru a asigura căi legale de protecție a avertizorilor de integritate.

Rezultate așteptate:

  • Minimum 180 de persoane din instituții vor avea cunoștințe îmbunătățite cu privire la aplicarea corectă a cadrului legal național care transpune Directiva Uniunii Europene 1937/2019.
  • Minimum 60 de reprezentanți ai societății civile din România și Bulgaria vor avea capacități sportite și cunoștințe îmbunătățite, ca urmare a workshop-urilor tematice organizate în cadrul proiectului (privind avertizarea de integritate în contextul noilor legi recent aprobate în România și Bulgaria).
  • Minimum 180 de studenți din cele două țări vor participa la seminarii tematice privind protecția avertizorilor de integritate.
  • Minimum 150 de experți în domeniul avertizării de integritate vor fi invitați să facă parte din grupul de networking online, pentru a crea o comunitate de experți în acest domeniu, prin punerea la dispoziție a unui spațiu sigur, pentru a schimba păreri în mod liber și pentru a învăța unii de la ceilați.
  • Cel puțin 3 milioane de oameni, inclusiv potențiali avertizori de integritate, vor beneficia de o mai bună informare despre drepturile și obligațiile lor conform legii, inclusiv despre canale de încredere pe care le pot utiliza pentru a semnala nereguli și despre sprijinul adecvat.
  • De asemenea, campania de comunicare va contribui la creșterea conștietizării în rândul publicului larg cu privire la: canalele de raportare existente și procedurile de raportare a neregulilor, precum și cu privire la drepturile prevăzute în legislația națională și în Directiva specifică.   

Perioada de implementare: Martie 2024 - Februarie 2026

Buget: 257.881 euro, reprezentând un procent de 90% asigurat de finanțator și un procent de 10% asigurat de parteneri.

Contact manager de proiect: georgiana.ciuta@transparency.org.ro

Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană - Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV)