Titlul proiectului: Bolstering Integrity in Public Contracting: A Reinvigorated Approach and Coalition on Integrity Pacts – Consolidarea integrității în achizițiile publice: abordare îmbunătățită și Coaliția Pactelor de Integritate

Beneficiar: Transparency International – Secretariat
Parteneri in proiect: Transparency International Romania; Transparency International Spania; Transparency International Argentina
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este să stabilească Pactele de Integritate ca standard în acțiunile anticorupție în achizițiile publice și să extindă coalițiile globale și naționale pentru a promova utilizarea Pactelor de Integritate în investiții și reglementări cheie.

Obiective specifice ale proiectului:
•    Obiectivul 1: Definirea Pactelor de Integritate ca standard în acțiunile anticorupție în achizițiile publice
•    Obiectivul 2: Creșterea numărului de lideri politici și din comunitatea de afaceri care promovează aplicarea și implementarea Pactelor de Integritate
•    Obiectivul 3: Încorporarea Pactelor de Integritate ca standard în achizițiile publice de la nivel local sau național sau ca reglementare în cele trei state partenere.

Obiectivul parteneriatului cu cele trei chaptere TI este ca acestea să sprijine TI-S în atingerea Obiectivului 3 al proiectului, în special prin implementarea următoarelor două activități:
•    Dezvoltarea unui set de strategii naționale de advocacy (în cele 3 țări) pentru promovarea adoptării și implementării Pactelor de Integritate.
•    Construirea și susținerea a trei coaliții naționale cu mai mulți stakeholderi pentru promovarea Pactelor de Integritate ca standard anticorupție
Perioadă în care Transparency International Romania implementează proiectul: Iulie 2021 - Iunie 2024
Buget parteneri: 58,870 euro
Proiect finanțat de Siemens, prin Siemens Integrity Initiative