Foarte multă lume, atunci când vorbeşte despre coduri de etică, are de fapt în minte coduri de conduită. A confunda codurile de etică cu cele de conduită este, din păcate, o greşeală des întâlnită, dintr-un motiv uşor de înţeles, şi anume că diferenţa dintre cele două tipuri de coduri este una destul de subtilă. Pentru cineva care le vede pentru prima dată, cele două tipuri de coduri sunt suficient de similare pentru ca acesta să le confunde. În ce constă însă această diferenţă?

Codurile de etică au la bază principiile, valorile şi misiunea unei organizaţii. Ele au ca scop respectarea misiunii organizaţiei şi inducerea în angajaţii săi a valorilor şi principiilor care o ghidează. Pe lângă asta, ele au un impact major asupra comportamentelor şi deciziilor care se iau în interiorul unei organizaţii, reglementând comportamentul angajaţilor astfel încât să se conformeze la standardele morale ale organizaţiei, prin indicarea modurilor acceptabile de soluţionare a conflictelor şi dilemelor etice care apar. Ele nu sunt obligate să conţină sancţiuni. În esenţă, un cod de conduită stabileşte cu claritate „ce e rău” şi „ce e bine”, precum şi ce modalităţi de a acţiona sunt acceptabile şi ce modalităţi de a acţiona sunt inacceptabile din punct de vedere moral pentru angajaţii organizaţiei căreia îi aparţine codul respectiv.

Codurile de conduită  sunt, în general, mult mai detaliate şi mai specifice decât cele de etică, şi conţin obligaţii de natură legală. Astfel, un cod de conduită va explica foarte clar în ce mod trebuie să se comporte angajaţii unei organizaţii. El indică ce acţiuni trebuie efectuate şi ce proceduri trebuie urmate atât în situaţiile cu care aceştia se confruntă zilnic, cât şi în situaţiile mai ieşite din comun, cum ar fi conflictele de interese şi dilemele etice. Tot în codurile de conduită sunt detaliate şi sancţiunile care vor fi aplicate pentru încălcarea prevederilor acestora.

În esenţă, diferenţa dintre cele două tipuri de coduri este următoarea: codurile de conduită îţi spun cum ai voie şi cum nu ai voie să te comporţi, pe când codurile de etică îţi dau un set de principii şi valori morale pe care trebuie să le respecţi şi se aşteaptă să te comporţi în conformitate cu acestea, fără însă a detalia ce acţiuni specifice ai sau nu voie să efectuezi.

Descarca