Open contracting = accesul liber la informaţii şi monitorizarea contractelor dintre guvernare şi sectorul privat, precum şi a implementării acestora şi a activităţilor derulate în cadrul lor, de către publicul interesat.

Conceptul de contractare deschisa a fost introdus în anul 2010, cu prilejul unei întâlniri între mai mulţi stakeholderi din cadrul evenimentului „Getting a Good Deal for Africa”, eveniment ce a avut ca scop îmbunătăţirea guvernării industriei extractive din Africa. La această întâlnire s-au pus bazele iniţiativei Open Contracting. Grupul principalilor susţinători ai acesteia este compus din Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Construction Sector Transparency Initiative (CoST), Integrity Action, Oxfam America, guvernul filipinez, Transparency International şi World Bank Institute (WBI)

Contractarea deschisă este o modalitate de contractare bazată pe norme, proceduri şi metodologii ce au ca scop creşterea transparenţei şi îmbunătăţirea monitorizării implementării contractelor de achiziţii publice. O parte importantă a procesului de contractare publică este divulgarea informaţiilor relevante despre procesul de achiziţie publică, începând cu etapele preliminare ale licitaţiei şi până la acordarea contractului şi implementarea sa, în scopul asigurării unei eficienţe crescute în monitorizarea rezultatelor obţinute.

Problemele tot mai mari din contractarea publică, cum ar fi actele de corupţie, procedurile de contractare lipsite de transparenţă şi monitorizarea defectuoasă a implementării contractelor, au dus la situaţia în care veniturile publice nu sunt generate, alocate şi cheltuite aşa cum ar trebui să fie. Asta a dus la apariţia ideii de contractare deschisă.

Contractarea deschisă poate fi aplicată unei arii variate de tipuri de contracte din diverse domenii, cu accent crescut pe contractele de achiziţii de concesii mari de terenuri, în industriile extractivă, forestieră, de infrastructură și de prestare servicii.

La nivel global, beneficiile contractării deschise sunt facilitarea creării de principii generale care să servească la  sporirea transparenţei, monitorizării şi responsabilizării în acest domeniu, şi stabilirea standardelor cu privire la ce tip de informaţii pot fi considerate a fi de interes public. Pe lângă asta, la nivel naţional, contractarea deschisă are ca scop încurajarea bunelor practici existente în domeniul achizițiilor publice şi asigurarea alinierii standardelor cu alte iniţiative ce au ca obiect creşterea transparenţei.

Contractarea deschisă furnizează tuturor stakeholderilor informaţiile şi instrumentele necesare pentru ca aceştia să poată monitoriza şi trage la răspundere activităţile statelor în ceea ce privește procesele de achiziţii publice din aria contractării publice.

Descarca