Educaţie = Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor și ale tineretului sau ale oamenilor, ale societății etc.; rezultatul acestei activități pedagogice; bună creștere, comportare civilizată în societate. – Din fr. éducation, lat. educatio, -onis.

CORUPŢIA ÎN EDUCAŢIE

Fenomenul corupţiei este răspândit în foarte multe domenii de activitate. Educaţia nu face excepţie, fie că vorbim de învăţământul pre-şcolar, pre-universitar sau universitar.

În primul rând există şi aşa-numita corupţie „mascată”, reprezentată de cadourile şi micile atenţii în ocazii ca 1 sau 8 martie. La prima vedere, aceste cadouri nu reprezintă ceva nociv, fiind doar o respectare a tradiţiei de a da cadouri cu ocazia anumitor sărbători. În multe cazuri însă cadourile sunt date şi primite cu anumite aşteptări, nu doar din dorinţa de a face un cadou, iar cadourile în sine sunt obiecte scumpe, nu doar ceva simbolic. Pe lângă asta, datul şi primitul acestor cadouri favorizează apariţia celorlalte forme de corupție, cum sunt cumpărarea notelor şi a examenelor, în ideea că dacă este încurajată darea acestor atenţii, atunci de ce să nu se accepte darea de cadouri şi în alte ocazii?

O alta din formele pe care le adoptă fenomenul corupţiei în domeniul educaţiei este compromiterea obiectivităţii sistemului de notare şi cumpărarea notelor. Astfel, unii profesori dau note mai bune elevilor care au părinţi influenți sau care le oferă cadouri. Există şi situaţii în care unii elevi - sau părinţii acestora - plătesc sume de bani pentru a obţine note de trecere sau note maxime. În multe cazuri, aceste sume sunt solicitate de către profesor.

Un alt act de corupţie des întâlnit este cumpărarea examenelor. Se întâlneşte des situaţia în care elevii şi studenţii cumpără subiectele de examen sau răspunsurile cu ceva timp înaintea acestuia, pentru a-şi asigura o notă bună. Se întâlnesc des şi situaţii în care profesorii care corectează examenele acceptă sume de bani pentru a da o notă bună unui anumit elev, în ciuda faptului că acesta nu o merită.

Nu trebuie uitată nici aşa-numita mafie a meditaţiilor. Se înregistrează multe cazuri în care profesorii îşi forţează elevii să facă meditaţii cu ei, câştigând astfel sume considerabile. Elevii care refuză sau nu au posibilitatea financiară să participe la aceste meditaţii primesc note mult mai slabe decât ceilalţi, uneori fiind chiar în primejdie de a rămâne corijenţi. Această formă de corupţie este încurajată de faptul că evaluările profesorilor depind de promovabilitatea elevilor lor. Cu alte cuvinte, cu cât este mai mare numărul de elevi care promovează, cu atât va fi mai bine cotat profesorul respectiv. Mulţi profesori care practică acest sistem îşi motivează acţiunile prin faptul că au salarii foarte mici.

Numirea şi promovarea profesorilor din considerente politice şi din interese personale. Situaţiile de genul acesta duc la scăderea calităţii învăţământului, datorită faptului că profesorii care ajung să predea sunt slab pregătiţi, precum şi la răspândirea corupției în sistemul de învăţământ – cineva care a acceptat să fie promovat într-un mod corupt nu va avea scrupule în a accepta mită pentru a da o notă mai bună.

Corupţia din sistemul de învățământ are efecte foarte nocive mai ales din cauza faptului că îi afectează direct pe copii. Urmând exemplul părinţilor şi al profesorilor lor, aceştia se obişnuiesc încă de când sunt mici că este acceptabilă comiterea unor acte de corupţie, cum ar fi mita, ceea ce duce la acceptarea şi comiterea cu uşurinţă a altor fapte de corupție, cu mult mai grave, după ce devin adulţi.

Descarca