CORUPŢIA ÎN RELIGIE

Religie = 1. Sistem de credințe (dogme) și de practici (rituri) privind sentimentul divinității și care îi unește, în aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți cei care aderă la acest sistem; totalitatea instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare; confesiune, credință. ♦ Fig. Crez, cult. 2. Disciplină predată în școală, având ca scop educarea și instruirea elevilor în spiritul religiei (1) date. – Din fr. religion, lat. religio, -onis, germ. Religion.

Unul din cele mai importante roluri ale religiei, oricare ar fi aceasta, este de a oferi oamenilor un sistem de valori şi principii morale după care să-şi ghideze deciziile şi acţiunile. Cu toate acestea, nici marile instituţii religioase, în ciuda faptului că sunt consideraţi a fi lideri spirituali, nu sunt imune la fenomenul corupţiei.

În ziua de azi, ca şi de-a lungul istoriei, o parte din reprezentanţii diverselor culte religioase s-au dovedit a fi la fel de susceptibili la tentaţie ca şi ceilalţi oameni. Mita este un fenomen larg răspândit – cazuri în care credincioşii au fost nevoiţi să plătească pentru ceva ce, în mod legal, ar fi trebuit să fie gratis -, ca şi frauda – cazuri în care banii donaţi de către credincioşi au fost utilizaţi în cu totul alte scopuri decât cele pentru care au fost colectaţi sau în interes personal -, nepotismul – promovarea în ierarhia cultei a unor persoane în virtutea faptului că erau rude cu cineva care deţinea un rang mai înalt si nu a abilităţilor lor  – şi scandalurile sexuale, atât de mediatizate în ultimii ani.

Din păcate, cu cât o instituţie religioasă este mai veche, cu atât pare a fi mai susceptibilă la corupţie. Ce se poate face însă pentru a opri acest fenomen? O soluţie ar fi o restructurare temeinică a instituţiei în cauză. O altă soluţie ar consta din efectuarea unui control riguros al tuturor finanţelor instituţiei, eliminarea cutiei milei şi primirea donaţiilor, oricât de mici sau mari, doar pe bază de chitanţă.

Descarca