Corupţia în schimbarea climei

Clima = Totalitatea fenomenelor meteorologice (temperatură, vânturi, precipitații atmosferice) care caracterizează starea medie multianuală a unui loc; climat.

Efectele schimbării climei pot fi simţite în toate părţile lumii, iar predicţiile pentru viitor în această privinţă nu sunt deloc optimiste. Ele se manifestă prin fenomene ca topirea gheţarilor şi reducerea calotelor polare, creşteri sau scăderi semnificative de temperatură, apariţia anumitor fenomene meteorologice în zone în care nu au avut loc niciodată înainte, şi creşterea nivelului apelor mărilor şi oceanelor. Aceste schimbări au consecinţe serioase pentru fauna şi flora planetei. De aceea, la nivel global, sunt elaborate şi aplicate programe în vederea opririi sau chiar a inversării acestui fenomen.

Schimbarea climei are loc datorită mai multor factori, atât naturali cât şi umani. În ceea ce priveşte factorii naturali care forţează schimbarea climei, avem de-a face cu factori interni – cum sunt variaţiile periodice de temperatură ale curenţilor oceanici şi ciclurile de carbon şi apă din atmosferă care dau naştere fenomenelor meteorologice – şi externi – variaţiile orbitei Pământului şi ale intensităţii radiaţiilor solare, fluctuaţiile gradului de intensitate al câmpului magnetic al Pământului, mişcările plăcilor tectonice, precum şi activitatea vulcanică subterană. Factorii umani sunt acei factori care au apărut ca urmare a activităţii umane – cantităţile mari de dioxid de carbon eliberate constant în atmosferă, găurile din stratul de ozon al planetei, utilizarea în exces a resurselor naturale neregenerabile şi defrişarea pădurilor.

Principala măsură de combatere a schimbării climei este reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă prin trecerea la surse de energie nucleare sau regenerabile. Alte măsuri includ protecţia pădurilor deja existente şi plantarea de noi păduri, programe de management al radiaţiei solare, precum şi programe de reducere a cantităţii de dioxid de carbon în atmosferă prin creşterea capacităţii oceanelor de a îl absorbi. Pentru a atinge aceste obiective, statele investesc anual sume considerabile pentru cercetări şi programe în domeniu. Este estimat că suma investiţiilor va ajunge până la 700 miliarde de dolari în 2020.

Fiind un domeniu de activitate relativ nou, tentaţia pentru acte de corupţie, în special fraudă, este mare. De aceea, este recomandat ca procesele să fie monitorizate permanent şi ca cash flow-urile să fie publice, astfel încât să se poată vedea clar în ce mod sunt utilizate sumele de bani investite. Pe lângă asta, ar fi de mare ajutor şi controale frecvente din partea unor auditori independenți.

Descarca