Sectorul apărării = acel sector din activitatea unui stat care se ocupă de managementul armatei şi a securităţii naţionale a statului respectiv.

CORUPŢIA ÎN SECTORUL APĂRĂRII

În fiecare an, miliarde de euro şi de dolari sunt cheltuite pe contracte în vederea apărării şi securităţii diverselor state ale lumii. Acest sector de activitate este foarte vulnerabil la corupţie, atât din cauza sumelor imense pentru care sunt încheiate aceste contracte, cât şi din cauza gradului ridicat de secretizare al acestora. Se estimează că, la nivel global, corupţia din sectorul apărării este responsabilă pentru o pierdere anuală de cel puţin 20 de miliarde de dolari.

În sectorul apărării, corupţia ia multe forme. O formă constă în contractele acordate unei singure companii, fără licitaţie sau printr-o licitaţie aranjată, care permit acesteia să deţină monopolul în ceea ce priveşte un anumit produs sau serviciu, deseori la preţuri mult mai mari şi la o calitate inferioară celor oferite de alte companii. Astfel de situaţii nu rezultă doar în pierderi financiare, ci si in pierderi de vieţi, atunci când soldaţii trebuie să utilizeze arme, aparatură, echipamente şi vehicule de proastă calitate, care nu oferă protecţia de care au aceştia nevoie.

O altă formă de corupţie constă în lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte bugetul acordat acestui sector, ceea ce face foarte dificilă monitorizarea sumelor cheltuite.

Dintre formele de corupţie întâlnite nu lipsesc nici traficul de influenţă şi mita, utilizate în vederea acordării de contracte unor anumite companii, precum şi în vederea numirii şi promovării unor anumite persoane în poziţii importante.

Cea mai bună soluţie pentru reducerea corupţiei şi întărirea sectorului apărării este creşterea transparenţei cu privire la activităţile din cadrul acestuia, precum şi controale stricte şi frecvente şi o monitorizare atentă a acordării şi implementării contractelor.

Descarca