Luarea de mită este acceptarea de bani sau alte bunuri pentru luarea unei decizii sau îndeplinirea unei atribuţii de serviciu, pe care cineva o are în favoarea celui ce a dat mita.

Darea de mită este oferirea de bani sau alte bunuri cuiva pentru ca acesta să ia o decizie sau să îşi îndeplinească o atribuţie de servici în favoarea celui ce a dat mita.

Traficul de influenţă este primirea de bani sau alte bunuri pentru a convinge pe cineva aflat într-o funcţie publică să ia o decizie sau să-şi îndeplinească o atribuţie în favoarea celui ce a dat banii sau bunurile respective.

Cumpărarea de influenţă este oferirea de bani cuiva pentru ca acesta să convingă pe cineva aflat într-o funcţie publică să ia o decizie sau să-şi îndeplinească o atribuţie în favoarea celui ce a dat banii sau bunurile respective.

La prima vedere, mita şi traficul de influenţă par a fi acelaşi lucru. Dacă însă privim mai îndeaproape cele două activităti, devine evidentă o diferenţă importantă. În cazul mitei, banii sunt daţi direct persoanei care trebuie să efectueze serviciul cerut. În cazul traficului şi cumpărării de influenţă însă, persoana care trebuie să efectueze serviciul în cauză nu primeşte nimic, banii sau bunurile date intrând în posesia celui ce îi influenţează să îl efectueze.

Schema logica:

Descarca