INSTITUŢII DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI ÎN ROMÂNIA

Corupţie = 1. Stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie. 2. Desfrânare, depravare. [Var.: (înv.) corupțiune s. f.] – Din fr. coruption, lat. coruptio, -onis.

Atunci când cineva observă un act de corupţie şi vrea să îl raporteze autorităţilor competente, prima întrebare pe care şi-o va pune acea persoană este cine sunt acele autorităţi. În România, instituţiile publice a căror activitate se încadrează în sfera luptei împotriva corupţiei sunt următoarele: Agenţia Naţională de Integritate (ANI), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), şi Direcţia Generală Anticorupţie (DGA).

Agenţia Naţională de Integritate este „un corp administrativ care se ocupă cu colectarea, monitorizarea şi verificarea declaraţiilor de venituri şi interese, în vederea identificării incompatibilităţilor, conflictelor de interese şi bunurilor obţinute în mod ilicit ANI este o instituţie complet autonomă, neaflându-se sub egida nici unui minister sau a vreunei alte instituţii publice. Agenţia are mai mult un rol de prevenire decât de combatere sau sancţionare a corupţiei. Astfel, ea monitorizează dacă instituţiile publice şi-au colectat şi publicat declaraţiile de avere ale funcţionarilor din cadrul lor şi verifică corectitudinea acestora. ANI aplică sancţiuni doar în cazul nedepunerii declaraţiilor. În cazul în care descoperă nereguli în declaraţii, agenţia sesizează cazul la DNA sau DGA, neavând competenţa să îl investigheze mai departe.

Direcţia Naţională Anticorupţie este un parchet specializat în delicte de corupţie şi în legătură cu corupţia, aflat în cadrul Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Deşi este sub egida Parchetului General, DNA are totuşi un grad de autonomie faţă de acesta, având propria sa personalitate juridică. Această instituţie se ocupă în principal cu infracţiuni de corupţie la nivel mediu şi la nivel înalt, investigând şi soluţionând cazurile de corupţie de acest gen care apar.

Direcţia Generală Anticorupţie este „un organism specializat, însărcinat cu prevenirea şi lupta împotriva corupţiei în cadrul Ministerului şi cu lucrul cu un număr mare de poliţişti şi proceduri poliţieneşti”, aflat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Spre deosebire de celelalte două agenţii menţionate, DGA nu are deloc autonomie, fiind un organism subordonat ministerului din care face parte. Spre deosebire de DNA, DGA se ocupă şi cu investigarea şi soluţionarea cazurilor de mică corupţie.

Aceste trei instituţii lucrează împreună în vederea prevenirii, combaterii şi sancţionării infracţiunilor de corupţie, pentru a facilita crearea unui sector public funcţional, transparent şi integru.

Descarca