Scopul proiectului:
Identificarea percepţiei judecătorilor, a procurorilor şi a poliţiştilor implicaţi în combaterea corupţiei la nivel înalt cu privire la independenţa şi eficacitatea sistemului judiciar penal, prin identificarea cauzelor şi metodelor de imixtiune în faza investigaţiei şi a procesului penal în cazurile de corupţie la nivel înalt, în scopul adoptării de măsuri legislative şi instituţionale care să alinieze mecanismele naţionale la standardele europene şi internaţionale şi bunele practici în 9 state ale Europei de Sud Est

Perioada de implementare:
iunie - septembrie 2009

Locul de desfăşurare a proiectului:
Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România şi Serbia, cu participarea filialelor naţionale ale Transparency International şi a Secretariatului de la Berlin.

Activităţile proiectului:
Proiectul este coordonat de Transparency International România şi are în vedere:

  • Elaborarea metodologiei de cercetare
  • Realizarea unei analize preliminare cu privire la caracteristicile generale ale sistemelor naţionale din regiune
  • Desfăşurarea sondajului de opinie la nivelul fiecărui stat şi procesarea rezultatelor
  • Organizarea a 9 focus-grupuri de interpretare şi completare a datelor rezultate din sondaj
  • Elaborarea studiului comparativ
  • Identificarea de recomandări pentru elaborarea unui cadru regional de luptă împotriva corupţiei

Costul total al proiectului:
€ 49.645

Finanţatori:
Regional Cooperation Council