Titlul proiectului: Integrity Watch 3.0: Generating Value from Data to Manage Risks and Detect Corruption in Europe / Integrity Watch 3.0: Valoare generată de seturi de date pentru managementul riscului și pentru depistarea corupției în Europa

Beneficiari și parteneri în proiect:

Transparency International – Secretariat – coordonator global;

Transparency International European Union – coordonator;

Daphne Caruana Galizia Foundation;

Transparency International Republica Cehă;

Transparency International Estonia;

Transparency International Franța;

Transparency International Grecia;

Transparency International Ungaria;

Transparency International Italia;

Transparency International Letonia,

Transparency International Lituania,

Transparency International Țările de Jos,

Transparency International Portugalia,

Transparency International Malta,

Transparency International România,

Transparency International Slovacia,

Transparency International Spania,

Transparency International Slovenia.

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul vizează să obțină garanții consolidate în ceea ce privește prevenirea, identificarea și reducerea riscurilor de corupție în 16 țări membre UE, contribuind la rezolvarea problemelor identificate precum:

• calitatea îndoielnică a datelor privind integritatea politică;

• instrumente slabe de management al riscului;

• mandate și capacități insuficiente ale instituțiilor de supraveghere.

Obiectivele specifice ale proiectului:

• îmbunătățirea capacității instituțiilor relevante, ale societății civile și mass-mediei de a măsura și detecta riscurile privind corupția și de a preveni corupția politică;

• creșterea coordonării și a cooperării interne și transfrontaliere între stakeholderi relevanți din sectorul public, din societatea civilă și mass-media.

Rezultate așteptate:

Partenerii de proiect sunt împărțiți în trei grupe în funcție de contextul de țară privind datele publice disponibile și oportunitățile să își îmbunătățească standardele și practicile.

Transparency International Romania face parte din grupul al cărui rezultat este următorul: seturi de date unite, tablouri de bord și indicatori de risc.

Perioadă în care Transparency International Romania implementează proiectul: Ianuarie 2022 - Decembrie 2023

Buget TI Romania: 14.238 euro, reprezentând un procent de 90% asigurat de finanțator și un procent de 10% asigurat de partener.

Finanţator: Comisia Europeană