Managementul riscului poate fi împărţit în mai multe tipuri, în funcţie de domeniul de activitate căruia i se aplică.

Astfel, putem vorbi despre managementul riscului într-o organizaţie, managementul riscului într-un proiect sau megaproiect, managementul riscului în cazul dezastrelor naturale şi managementul riscului în tehnologia informaţiei.

Managementul riscului într-o organizaţie defineşte ca risc orice eveniment sau circumstanţă care poate afecta în mod negativ organizaţia în cauză şi implică modelul tipic de evaluare şi soluţionare a riscurilor. Acest gen de management al riscului este cel mai des întâlnit, fiind utilizat de toate companiile şi instituţiile existente în vederea optimizării activităţii lor.

Managementul riscului într-un proiect implică anumite activităţi specifice care nu se regăsesc întotdeauna şi în cazul managementului riscului într-o companie.

Aceste constau în planificarea modului în care vor fi gestionate riscurile pe parcursul proiectului, desemnarea unui ofiţer de risc, elaborarea şi actualizarea continuă a unei baze de date a riscurilor întâlnite, crearea unei căi de raportare anonimă a riscurilor, precum şi elaborarea de planuri pentru mitigarea riscurilor prevăzute să apară.

Procesul este acelaşi şi în cazul megaproiectelor, diferenţa fiind doar valoarea şi obiectivul acestora  –  în general, termenul de „megaproiect” se referă la proiecte de construcţie (poduri, autostrăzi, aeroporturi, centrale electrice şi nucleare, clădiri publice etc.).

În ceea ce priveşte managementul riscului în cazul dezastrelor naturale, acesta constă în principal din evaluarea costurilor reparaţiilor necesare, a pierderilor survenite din întreruperea activităţii companiilor, a efectelor asupra mediului înconjurător, a costurilor de asigurare şi a costurilor măsurilor care s-ar putea lua pentru reducerea riscurilor.

Necesitatea managementului riscului în tehnologia informaţiei a apărut odată cu informatizarea companiilor şi instituţiilor. El constă din evaluarea riscurilor în ceea ce priveşte securitatea informaţiei unei organizaţii şi mitigarea acestora prin planuri de acţiune şi instrumente care să mărească nivelul de protecţie al informaţiilor.

Descarca